facebook.gif, 2,6kB

Obsługa kadrowo-finansowa

   Świadczymy usługi polegające na przejęciu wszystkich lub części obowiązków firmy związanych z obsługą administracyjno-prawną oraz finansową kadr.

DOKUMENTACJA I EWIDENCJA SPRAW PRACOWNICZYCH:
  • dokumentacja zatrudnienia i zwalniania (aspekty prawne)
  • sporządzanie listy płac
  • zawieranie umów
  • wystawianie świadectw
  • sprawy ZUS-u
  • rozliczenia podatkowe
  • sporządzanie sprawozdań itd.
PEŁNA DOKUMANTACJA FINANSOWA FIRM
  • dokumentacja rachunkowa
  • doradztwo podatkowe
  • analizy finansowe
  • sporządzanie biznes-planów

NASZYM STAŁYM KLIENTOM UDZIELAMY BEZPŁATNEJ INFORMACJI Z ZAKRESU PRAWA PRACY.