facebook.gif, 2,6kB

Środowisko pracobiorców i pracodawców.

Przedstawiamy Państwu pierwszy z przygotowywanego cyklu sondaży, badającego w szerokim aspekcie zarówno środowisko pracobiorców , jak i pracodawców w regionie zachodniopomorskim. Wieloletnie doświadczenia w działalności biura doradztwa personalnego oraz długoletnia obserwacja rynku pracy w naszym regionie pozwoliła nam na wysuniecie, być może ryzykownych wniosków, że Zachodniopomorskie jednak różni się w tym względzie od pozostałych regionów w Polsce i rządzi się swoimi prawami. Postanowiliśmy to zbadać.

Prezentowany sondaż dotyczy czynników w środowisku pracy wpływających na motywacje pracowników. Badania zostały przeprowadzone na 100 -osobowej grupie ludzi aktywnych zawodowo, którzy posiadają już doświadczenia zawodowe i istotne informacje o rynku pracy.
Badane osoby posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i pracują bądź pracowali zarówno w firmach prywatnych , jak i państwowych. Respondenci wyrażali swoja opinię przypisując każdemu czynnikowi wartość na skali: 1-bardzo słabo 2-słabo 3-średno 4-silnie 5-bardzo silnie .

Wnioski są zaskakujące, ponieważ oprócz typowych czynników motywujących takich jak, wysokość wynagrodzenia ,czy możliwość rozwoju zawodowego (awansu), najbardziej istotne dla pracownika jest atmosfera pracy w danej firmie. Trudno jednoznacznie tu określić, co się kryje pod tym hasłem. Dobra atmosfera bowiem to całe spektrum zjawisk występujących w firmie, takich jak szacunek wobec drugiego człowieka, zrozumienie dla potrzeb pracownika czy wysoka kultura osobista kierownictwa.
Wydaje się, że minęły te czasy, kiedy samochód służbowy był szczególnie atrakcyjny dla pracownika, ponieważ jak wynika z badań wpływa on względnie obojętnie na wewnętrzne motywacje. Stosunkowo mały również wpływ ma świadomość zagrożenia związanego z sytuacją na rynku pracy (wysoka stopa bezrobocia). . Nie jest chyba zaskoczeniem fakt, że najmniej motywującymi czynnikami są upomnienia i kary pieniężne. Wniosek z tego taki, że kierownictwo zanim zastosuje ta metodę motywacyjną, powinno mieć na uwadze, iż nie przyniesie to żadnych pozytywnych efektów.


W następnym artykule spróbujemy Państwu dla porównania przedstawić, jakie z badanych w tym sondażu czynników najczęściej występują w firmach.

KadryOnline.pl

Polkadr