facebook.gif, 2,6kB

Wpływ zmian społ. - gospod. na postawę wobec wykształcenia.

Zmiany społeczno – gospodarcze rzutują na postawę wobec wykształcenia , pracy i kariery zawodowej .

Organizacje stają się systematycznie coraz bardziej efektywne. To wielka tendencja w sztuce zarządzania, stworzona zarówno przez lepsze wykształcenie pracowników i menedżerów, jak i presję globalizacji i silnej konkurencji. W dzisiejszym świecie, by firma mogła skutecznie konkurować potrzebna jest do tego armia fachowców z różnych dziedzin; począwszy od finansów do logistyki. Możliwości edukacyjne w Polsce są wystarczające , by zapotrzebowanie na specjalistów można było zaspokoić. Pracodawcy uważają jednak , że edukacja w Polsce nie jest w stanie wykształcić efektywnego menedżera, ponieważ to praktyka i biznes gra w procesie kształcenia główną rolę. W wielu przypadkach rzeczywiście tak jest. Są jednak dziedziny, jak finanse, rachunkowość, strategia, gdzie teoretycy przyczyniają się do sukcesu firm.

Świadomość dobrego wykształcenia ciągle wzrasta. Większość badanych osób uważa edukację jako życiową inwestycję, która ma być furtką do lepszej pracy. To z kolei przynieść ma wymierne korzyści w postaci lepiej płatnej posady lub bardziej prestiżowych obowiązków. W toku szczegółowej analizy okazało się jednak, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej, gdzie aspekty finansowe stają się dla wielu ludzi bardzo istotne, zarówno wykształcenie , jak i praca dla badanych osób to przede wszystkim źródło zaspokojenia wewnętrznych , emocjonowanych potrzeb. Ludzie cenią sobie przede wszystkim możliwości własnego rozwoju niezależnie od tego, na jakim etapie ścieżki zawodowej się znajdują.

Zmienia się również podejście do kariery zawodowej . Niewielu z nich oczekuje od razu odpowiednio wysokiego stanowiska i takiego też wynagrodzenia. Jak wykazały wyniki badań tylko niewielka część absolwentów wyższych szkól zatrudnianych jest na stanowiska menedżerskie. Zarówno w latach 1994 – 1998, jak i później, odsetek menedżerów - absolwentów był znacznie mniejszy niż menedżerów – nieabsolwentów. Oczywiście w miarę rosnących problemów gospodarczych odsetek ten jeszcze bardziej maleje. Błyskotliwa kariera zawsze jest możliwa, ale zdarza się to niezmiernie rzadko.

Zatrudnienie absolwentów na stanowiska menedżerskie (źródło własne).
1994 – 1998 1999 – 2002
Tak 20% 3%
Nie 80% 97%Aleksandra Durlak