facebook.gif, 2,6kB

Skuteczne metody poszukiwania pracy


Badanie przeprowadzono na 140 – osobowej grupie respondentów, którzy posiadają wykształcenie minimum średnie oraz poszukują pracy na stanowiska , gdzie jednym z warunków zatrudnienia jest odpowiednie wykształcenie. Wśród badanych osób znaleźli się nie tylko absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych , ale także osoby z pewnym doświadczeniem zawodowym i aktualnie poszukujące pracy. Można więc uznać, że opinie tych ludzi są konsekwencją ich codziennych zachowań i doświadczeń . Respondenci mogli wybrać maksymalnie trzy sposoby , które uznali za najlepsze w poszukiwaniu pracy.


Poprzez znajomości 73%
Prywatne biura posrednictwa pracy 61%
Z polecenia 56%
Ogłoszenia prasowe 48%
Na własną rekę 39%
Przez przypadek 10%
Internet 8%
Urzędy zatrudnienia 7%
Targi pracy 2%

Wyniki badań ukazały, że większość badanych nie wierzy już w możliwości zatrudnienia jakie dają urzędy pracy. Tylko 7 % respondentów zadeklarowało , że ten sposób daje konkretne efekty. Być może jednym z powodów jest brak zaufania pracobiorców do zbiurokratyzowanej organizacji państwowej, która przez to jest mniej efektywna w swoich działaniach . z drugiej strony tak niska popularność jest również wynikiem nieufności samych pracodawców, dla których najważniejszą kwestią w realizacji zlecenia pozyskania odpowiedniego pracownika nie jest ilość kandydatów, ale ich jakość. Rzadko się zdarza, by firma poszukiwała kandydatów na stanowisko np. dyrektora handlowego akurat w urzędzie pracy. Z reguły jest to skazane na niepowodzenie. W takim przypadku bowiem pracodawca kieruje się innymi kryteriami w doborze odpowiednich kandydatów, kryteriami, których urząd pracy w ich opinii nie jest w stanie spełnić. Pracodawca poszukuje nie tylko ludzi doświadczonych , ale również osób obdarzonych odpowiednimi cechami osobowości wyrażających się m.in. w aktywnej postawie zawodowej. Stąd też tak relatywnie duże zainteresowanie prywatnymi agencjami pośrednictwa pracy (61%), które zwyczajowo specjalizują się w określonych segmentach struktury zawodowej oraz nie traktują pracobiorcy w sposób anonimowy.
Zupełnie bez znaczenia dla poszukujących pracy są targi , które jednak po pierwsze odbywają się zbyt rzadko, po drugie; w obecnej chwili bardziej służą autoprezentacji firmy, niż faktycznej rekrutacji. Stosunkowo niewielka jest także na dzień dzisiejszy rola internetu. Jednakże nie należy jej lekceważyć. Jest to bowiem technologia, która wkrótce może zdominować styl życia przeciętnego człowieka i zmienić sposób działania przedsiębiorstwa. można się więc spodziewać, że już wkrótce możliwości jakie stwarza internet docenią nie tylko firmy , ale także potencjalni pracobiorcy. dzisiaj największą barierą jest brak powszechnego dostępu do internetu.
Co druga osoba (48%) bezpośrednio kieruje się do pracodawcy licząc nie tyle na natychmiastowe zatrudnienie, co na zaistnienie w bazie danych działu kadr firmy. Przedsiębiorstwa dla uniknięcia kosztów często sięgają do swoich zasobów potencjalnych pracowników (baz danych) i jeśli tam nie znajdą odpowiedniej osoby dopiero wtedy rozpoczynają rekrutację na zewnątrz.
W przeprowadzonych badaniach pracobiorcy uznali, że na dzień dzisiejszy jednym z lepszych sposobów pozyskiwania pracy to odpowiadanie na anonsy prasowe. W praktyce jednak jest sposób obarczony dużym ryzykiem niepowodzenia. Na jedno ukazujące się ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy zgłasza się nawet średnio kilkadziesiąt osób. Jest więc spora konkurencja , duże nadzieje, ale statystycznie małe szanse. Stąd też zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że to dzięki odpowiednim znajomościom i poleceniom najszybciej i najłatwiej znaleźć zatrudnienie. problem w tym, że takie znajomości rodzą się latami. sytuacja absolwentów w świetle tych wyników nie jest więc najlepsza. Co powinni wobec tego zrobić? Na pewno powinni wykorzystać wszystkie możliwości dotarcia do pracodawcy, choćby te, które badaliśmy w dzisiejszym sondażu. wymaga to jednak dużej aktywności , inwencji , wytrwałości i przede wszystkim wiary w siebie.


Aleksandra Durlak Maciej Bejnarowicz