facebook.gif, 2,6kB

Czynniki wpływające na wybór przyszłej pracy


Sondaż przedstawia wyniki badań dot. czynników, które decydują o wyborze pracy w danej firmie. Badania zostały przeprowadzone na 100 – osobowej grupie ludzi wykształconych (minimum średnie wykształcenie), młodych (25 – 40 lat), aktywnych zawodowo, posiadających co najmniej 1-roczne doświadczenia zawodowe. Badane osoby miały wybrać tylko trzy czynniki, które najbardziej wpływają na ich ostateczne decyzje.

Możliwość awansu i rozwoju zawodowego 76%
dobra Atmosfera pracy 65%
wysokie zarobki 49%
stabilność firmy 46%
funkcjonująca polityka personalna 41%
poczucie bezpieczeństwa 37%
mozliwość podejmowania decyzji 35%
normowany czas pracy 14%
podróze słyżbowe 11%
nienromowany czas pracy 11%
pakiet socjalny 10%
udziały w zyskach 9%
samochód, telefon służbowy 9%
prowizje , bonusy 5%
brak innych perspektyw 3%

Praca doradcy personalnego polega na połączeniu dwóch opcji; pracodawcy i pracobiorcy. Doradca jest w pewnym sensie mediatorem, który musi pogodzić zarówno interesy jednej , jak i drugiej strony. W ciągu wieloletniej pracy w tym zawodzie przekonaliśmy się, że osoby poszukujące pracy nawet od dłuższego czasu, niekoniecznie przyjmą pierwszą lepszą ofertę. Ludzie młodzi starają się w coraz większym stopniu planować swoją karierę zawodową i szukają takiego pracodawcy, który może to im zapewnić. Oczekują odpowiedzialnych stanowisk, z którymi wiąże się możliwość podejmowania decyzji i wywierania realnego wpływu na działalność firmy. Równie istotne jest środowisko, w jakim będą pracować w przyszłości. Niewielu zgodziło by się pracować tam, gdzie byliby po prostu nieakceptowani. Stabilność i prestiż firmy jest ważna dla co drugiej badanej osoby. Jest to czynnik ważniejszy dla osób poszukujących pracy niż dla tych, którzy już pracują.
Przyszli pracownicy pragną być zauważani i doceniani w firmie (poprzez odpowiednią politykę personalną) , chcą także za swoją pracę być odpowiednio wynagradzani.

Podsumowując ; najistotniejsza kwestią dla przyszłych, pracowników, są możliwości rozwoju zawodowego jakie stwarza firma. Ale tak naprawdę, co to znaczy? Każdy z nas traktuje rozwój zawodowy indywidualnie i subiektywnie. Kierujemy się rożnymi celami i wartościami w życiu. Trudno znaleźć idealnego pracodawcę, który na wstępie w pełni by nas zadowolił. Coś za coś. Dajmy coś z siebie i oczekujmy zapłaty.

W następnym artykule przedstawimy Państwu wyniki badań, dot. elementów polityki kadrowej najczęściej występujących u zachodniopomorskich pracodawców.

Aleksandra Durlak Maciej Bejnarowicz