facebook.gif, 2,6kB

Wymagania wobec kandydatów – rynek zachodniopomorski.
Drugi sondaż ukazuje analizę ofert pracy pod kątem wymagań , jakie pracodawcy stawiają kandydatom do pracy. Tak jak w poprzednim sondażu przeanalizowano oferty pracy ukazujące się od marca 2001 w gazecie Wyborczej oraz oferty przyjęte przez Polkadr.
Wykształcenie średnie
Specjalista ds. obsługi klienta (30) 19
sekretarka(50) 38
Przedstawiciel handlowy(157) 73
Kierow. Ds. handlu i marketingu(19) 0
księgowa (42) 16
Główny księgowy(24) 3
Kontroler finansowy(9) 0
Dyrektor finansowy (9) 0
logistyk (6) 2
Informatyk(42) 2
Dyrektor oddziału(22) 10
Dyrektor zarządzający(10) 2
w nawiasach - ilość ofert
Wykształcenie wyższe

Specjalista ds. obsługi klienta 11
sekretarka 12
Przedstawiciel handlowy 30
Kierow. Ds. handlu i marketingu 19
księgowa 32
Główny księgowy 21
Kontroler finansowy 9
Dyrektor finansowy 9
logistyk 4
Informatyk 40
Dyrektor oddziału 112
Dyrektor zarządzający 8wymagane doświadczenie
Specjalista ds. obsługi klienta (30) 22
Sekretarka(50) 18
Przedstawiciel handlowy(157) 74
Kierow. Ds. handlu i marketingu(19) 19
Księgowa (42) 40
Główny księgowy(24) 24
Kontroler finansowy(9) 9
Dyrektor finansowy (9) 9
Logistyk (6) 4
Informatyk(42) 42
Dyrektor oddziału(22) 21
Dyrektor zarządzający(10) 10
w nawiasach - ilość ofert


Wyamgana znajomość języka obcego (w nawiasie angielskiego)
Specjalista ds. obsługi klienta (30) 16(10)
Sekretarka(50) 37(31)
Przedstawiciel handlowy(157) 20(14)
Kierow. Ds. handlu i marketingu(19) 12(5)
Księgowa (42) 8(8)
Główny księgowy(24) 10(10)
Kontroler finansowy(9) 7(7)
Dyrektor finansowy (9) 6(6)
Logistyk (6) 5(0)
Informatyk(42) 19(2)
Dyrektor oddziału(22) 5(4)
Dyrektor zarządzający(10) 3(0)

Specjalista ds. obsługi klienta (30) 10
Sekretarka(50) 8
Przedstawiciel handlowy(157) 21
Kierow. Ds. handlu i marketingu(19) 8
Księgowa (42) 8
Główny księgowy(24) 0
Kontroler finansowy(9) 0
Dyrektor finansowy (9) 0
Logistyk (6) 2
Informatyk(42) 3
Dyrektor oddziału(22) 7
Dyrektor zarządzający(10) 0
w nawiasach - ilość ofert

Potwierdzają się ogólne hipotezy , iż posiadanie dyplomu wyższej uczelni jest w stanie pomóc w przyszłym zatrudnieniu. Przeprowadzone badania potwierdziły, iż pracodawca doskonale orientuje się jak wygląda rynek pracy w regionie. Wykorzystując zaistniałą sytuację, stawia przyszłym pracownikom coraz wyższe wymagania. Dlatego też mając do wyboru tak wielu kandydatów chętniej i częściej zatrudnia osoby z wykształceniem wyższym, mimo ,że specyfika pracy na danym stanowisku często tego nie wymaga. Wygląda więc na to, że nauka jest podstawową inwestycją, która może w przyszłości zagwarantować zatrudnienie. Ideałem jest sytuacja, kiedy wybrana dziedzina nauki jest kompromisem między zainteresowaniami a przydatnością danej wiedzy na rynku pracy.

Drugim istotnym warunkiem zatrudnienia jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego – stanowi to 68% wszystkich badanych ofert pracy. Na podstawie moich doświadczeń jest to również w większości przypadków wymaganie na wyrost. Z drugiej strony jednak organizacja, które boryka się z rynkowymi problemami, nie ma czasu wdrażać


nowicjusza w życie firmy. Od pracownika wymaga się gotowości do konkretnych działań i znajomości specyfiki pracy . Po za tym nowy pracownik posiadający swój bagaż doświadczeń potrafi niejednokrotnie pomóc nowemu pracodawcy wdrożyć rozwiązania, które poznał w poprzednich firmach . Na niektórych stanowiskach pracy posiadanie doświadczenia zawodowego jest warunkiem bezwzględnym przyszłego zatrudnienia. Dotyczy to np. stanowiska głównego księgowego. Ten zawód należy do tych nielicznych, dla których doświadczenie jest podstawą sprawnego działania.

Ponad połowa ofert pracy nie określa zdecydowanie, iż kandydaci muszą znać języki obce, ale proszę zauważyć, że dotyczy to głównie pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego. W innych przypadkach nie jest to tak oczywiste. Zaskakujące jest jednak to, że ilość ofert dla osób znających j. angielski niemalże czterokrotnie przewyższa ilość ofert z j. niemieckim. Zaskakujące, ponieważ na podstawie ogólnej opinii , bliskość granicy niemieckiej oraz obecność wielu firm niemieckich w regionie zachodniopomorskim wymusza na nas, by większy nacisk położyć właśnie na znajomość języka niemieckiego. Z czego to wynika? Mimo, że nadal w naszym regionie najwięcej firm zagranicznych pochodzi z Niemiec, to jednak i one zdają sobie sprawę, iż żeby przetrwać należy poszerzać swoje rynki zbytu na inne regiony geograficzne. Tam jednak rzadko kto posługuje się językiem niemieckim. angielski stał się językiem międzynarodowego biznesu, co potwierdzają sami pracodawcy i ma to odzwierciedlenie w wymaganiach stawianych kandydatom. .


Poniżej przedstawiam wyniki badań sondażu ukazujące analizę wymagań na różnorodne stanowiska pracy. W zależności od charakteru pracy wymagane są też odpowiednie kwalifikacje.Dotychczasowa analiza rynku pracy pod kątem ofert pracy nie uwzględniała wymagań pracodawcy w odniesieniu do płci oraz wieku. Zbadanie tego na podstawie ogłoszeń prasowych było właściwie niemożliwe . Wiele firm rekrutujących poprzez anonsy nie podaje tego wymagania w prasie na forum publicznym , co nie znaczy, że takich preferencji niestosuje. Nie oznacza to także , że przeprowadzenie takich badań jest niemożliwe. Poniżej przedstawiam wyniki badań, które zostały przeprowadzone na podstawie analizy ok. 600 ofert, które zostały zgłoszone do Polakdr-u w ciągu 4 lat. Analizowane oferty pracy dotyczą stanowisk, gdzie wymagane jest wykształcenie minimum średnie.


Niezależnie od charakteru firmy , czy jest to firma mała czy duża, prywatna czy państwowa, pracodawca preferuje ludzi młodych, ale już zawodowo doświadczonych. pokolenie trzydziestolatków (53% według naszych badań) jest najbardziej cenioną grupą zawodową na rynku pracy. Jest to charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu , ale dla całej Polski. Nie jest to prawdopodobnie dla nikogo zaskoczeniem. Po pierwsze wielu pracodawców sądzi, iż zdecydowana większość osób w wieku powyżej 40 – roku życia ma nawyki poprzedniego systemu, przejawiające się słabym zaangażowaniem w pracę i brakiem zrozumienia dla potrzeb klienta. Uważają również, że nawet specjalistyczne szkolenia nie dają w takim przypadku oczekiwanych efektów. Innym istotnym powodem, dla którego czterdziestolatkowie nie są „w modzie”, jest brak ich dyspozycyjności i elastyczności w działaniu. Przykładowo ; aż.35% ofert dotyczy stanowiska przedstawiciela handlowego. Charakter tej pracy wymaga od kandydatów dużej mobilności i właśnie dyspozycyjności. W większości przypadków osoby po czterdziestce preferują pracę statyczną i pracodawcy o tym wiedzą. Z drugiej strony , co jest istotne, pracodawcy nie widzą ogromnych możliwości pokolenia czterdziestolatków. Wiedza i doświadczenie to najcenniejsze atuty dla każdej firmy. Po za tym wymagania finansowe i inne oczekiwania wobec pracodawcy tej grupy wiekowej są znacznie skromniejsze w porównaniu do młodszych pracowników.

Jeszcze do niedawna pracodawca preferował ludzi głównie do 35 roku życia i wiek stanowił jedno z ważniejszych kryteriów doboru odpowiedniego kandydata. Na szczęście jednak wraz z rozwojem rynku dojrzewają też same organizacje. Granice wiekowe, ustalane często sztucznie, stają się bardziej płynne. Coraz więcej firm, które poważnie myślą się o własnym rozwoju, dokonuje doboru pracowników opierając się o ich kompetencje. Kwestia wieku staje się sprawą drugorzędną (27%). Inaczej jednak wygląda sytuacja w przypadku, kiedy należy dokonać wyboru pomiędzy mężczyzną a kobietą. Tutaj pracodawcy zachowują się bardziej radykalnie. Zdecydowana większość ofert (45%) kierowana jest do panów. Wynika to głównie ze specyfiki samej pracy na danym stanowisku, oraz obawy pracodawcy przed ewentualnymi komplikacjami związanymi z zatrudnieniem kobiety. Komplikacjami związanymi choćby z naturalną potrzebą macierzyństwa, czy opieką nad dziećmi, co automatycznie wiąże się z czasowym wyłączeniem z pracy. Jeśli pojawiają się oferty pracy wyłącznie dla kobiet dotyczą one głównie stanowisk administracyjnych i księgowych. W 37% przypadków oferty pracy są kierowane zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Według mojej obserwacji takich preferencji nie stosują w większości firmy zagraniczne, które kierują się inną kulturą organizacyjną oraz innymi normami, również prawnymi, obowiązującymi w krajach , z których pochodzą.

W Polsce jeszcze długo zapewne będą ukazywać się oferty w prasie, które stawiają wymóg odpowiedniego wieku i płci na równi z wymaganiami dot. kwalifikacji. Choć co prawda istnieją próby prawnego usankcjonowania zakazu takich praktyk, niewielu pracodawców tak naprawdę tym się przejmuje. Dzisiaj jest to bowiem bardziej kwestia etyki niż prawa.


Aleksandra Durlak