facebook.gif, 2,6kB

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY - 2003 - 2004.

Przedst. handl. /spec.ds. klienta / sekretarka

wykszt. Wyższe 21,4% / 44% / 47.4%
wykszt. Średnie 65 % / 17% / 32%
doświadczenie 80% / 32% / 34%
j. angielski 16,2%/ 25%/ 47,4%
j. niemiecki 9,9%/ 11%/ 34%
2 j. obce -/ - / 15%
inne je. Obce 0,1% 6,5% / 2%
własna działalność 16,2 % / - / -
własny samochód 18,4% - / 4%
ograniczenia wiekowe 17% / 4%/ 23,7/księgowość / logistyk

wykszt. Wyższe 53% / 47%
wykszt. Średnie 24% / 38%
doświadczenie 70% / 61%
j. angielski 29% / 47%
j. niemiecki 7% / 28 %
2 j. obce - / -
inne je. Obce - / -
własna działalność - / -
własny samochód - / -
ograniczenia wiekowe 7% / -

W ostatnim sondażu przeanalizowaliśmy rynek pracy regionu zachodniopomorskiego pod kątem zapotrzebowania pracodawców na określone stanowiska pracy. W dzisiejszym sondażu przedstawiamy Państwu analizę wymagań , jakie pracodawcy stawiają kandydatom do pracy. Tak jak w poprzednim sondażu przeanalizowaliśmy oferty pracy ukazujące się w szczecińskich dziennikach od lipca 2003 do lipca 2004. Skupiliśmy się jedynie na 5 stanowiskach pracy, które najczęściej pojawiały się w ogłoszeniach prasowych.
Poszukując kandydatów na stanowisko przedstawciela handlowego (wg. ostatniego naszego sondażu najczęściej poszukiwani pracownicy w naszym regionie) pracodawcy wymagają nie tyle odpowiedniego wykształcenia, co odpowiednich cech psychospołecznych. Wymagania formalne związane np. z typem ukończonego kierunku, czy znajomością języków obcych, schodzą na dalszy plan. Jak pokazują wyniki tego sondażu szczególnie pożądane przez pracodawców są doświadczenia w pracy na tym stanowisku. Wielu poszukujących pracy wykazuje z tego powodu frustrację i brak zrozumienia. Wydaje się bowiem, że akurat to stanowisko nie wymaga zbyt dużo umiejętności od kandydatów.
Jednakże postawa pracodawców nie jest nieuzasadniona. Dobry przedstawiciel handlowy powinen mieć jedną podstawową cechę; pewną łatwość w pokonywaniu barier psychologicznych podczas nawiązywania kontaktów z nowymi ludźmi. A takich umiejętności, jeśli nie są wrodzone, nabywa się z czasem. Jest też drugi powód. Pracodawca zatrudniający przedstawiciela handlowego oczekuje , że wraz z nowym pracownikiem otrzyma nową bazę klientów, świerze informacje dot konkurencji lub rynku odbiorców. Zdarza się, że firma poszukuje handlowców regularnie co kilka miesięcy, licząc nie tyle na zdolności handlowe pracownika, co wymierne korzyści, jakie ten pracownik wnosi z sobą do firmy.
Charakterystyczne dla tego stanowiska jest również to, że coraz częstszym zjawiskiem jest forma zatrudnienia na zasadzie własnej działalności gospodarczej (16%). Proszę zauważyć, że podczas rekrutacji na pozostałe stanowiska takiego wymagania oficjalnie nie ma, co wcale nie znaczy, że w praktyce nie występuje. Forma samozatrudnienia ma zarówno swoich zwoleników , jak i przeciwników. Jest to na pewno opłacalne dla samej firmy – pracodawcy, ale bywa też opłacalne dla samego pracownika, zwłaszcza wtedy, kiedy wysokość zarobków jest wyższa niż przeciętna. Jednakże , zanim pracownik przejdzie na taką formę zatrudnienia, powinien, o ile jest to możliwe, dobrze poznać swojego przyszłego pracodawcę, zwłaszcza jego kondycję finansową i pozycję na rynku.


Drugim najczęściej obsadzanym stanowiskiem w naszym regionie jest specjalista ds. obsługi klienta.
Jest to osoba, pracująca zazwyczaj w biurze, mająca kontakty bezpośrednie lub telefoniczne z klientami. W tym przypadku pracodawca stawia potencjalnym kandydatom do pracy bardziej konkretne wymagania. Zdecydowana większość ofert kierowana jest do osób z wyższym wykształceniem (kierunek ukończenia studiów jest tutaj właściwie nieistotny), znaczenia nabiera natomiast znajomość języków obcych. W porównaniu do ubiegłych lat, zwrasta zapotrzebowanie na pracowników dobrze znających j. niemiecki. Faktyczne przystąpienie do UE spowodowało wzrost zainteresowania firm niemieckich inwestycjami w naszym regionie. Okazuje się jednak, że pozyskanie dobrego fachowca np. z dziedziy finansów, kadr, produkcji ze znajomością niemieckiego nie jest takie proste. Jest to pewna wskazówka dla przyszłych pracobiorców. Pojawiła się bowiem nisza na rynku pracy, którę trudno będzie wypełnić przez co najmniej 2 lata. Daje to szansę tym wszystkim, którzy jeszcze nie dokonali wyboru, w jakim kierunku powinna się rozwijać ich własna kariera zawodowa.

Mimo wprowadzonych przepisów prawnych dotyczący dyskryminacji w pracy, nadal pojawiają się w ogłoszeniach prasowych ograniczenia wiekowe stawiane przyszłym pracownikom. W rzeczywistości

niemalże każda firma stawia takie wymagania w mniejszym , czy większym stopniu. Większość jednak stara się to robić w sposób dyskretny. Pocieszające może być tylko to, że górna granica wieku stawiana przez pracodawców systematycznie wzrasta.

Zachęcamy do przestudiowania naszego sondażu, być może pomoże to Państwu w dokonaniu wyboru co do dalszego rozwoju zawodowego. Na koniec jednak chciałabym uchylić rąbka tajemnicy z pracy doradcy personalnego; pracodawca rekrutuje pracownika ze względu na jego umiejętności, ale zwalnia najczęściej ze względu na jego charakter. Warto o tym pamiętać.Aleksandra Durlak