facebook.gif, 2,6kB

Prywatna Opieka Medyczna - jest kosztem firmy.

Wydatki na prywatną opiekę medyczną pracownika można już wliczyć w koszty!
Od 1 stycznia 2007 r. pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych wszystkie wydatki poniesione na ochronę zdrowia pracowników, a nie tylko te obowiązkowe, określone m.in. w Kodeksie pracy.

Oznacza to, że kosztami uzyskania przychodów firmy są m.in. wydatki poniesione przez pracodawcę na szczepienia pracowników przeciwko grypie i na prywatną opiekę medyczną (uchylenie w wyniku nowelizacji ustaw podatkowych pkt 60 w art. 23 ust. 1 updof i pkt 65 w art. 16 ust. 1 updop).

Więcej zwolnień podatkowych
Od 1 stycznia 2007 r. rozciągnięto na pracowników tymczasowych (art. 21 ust. 1a updof) zwolnienia od podatku, obejmujące:

świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,
wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych,
ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność,
diety i inne należności za czas podróży.
Podstawa prawna

ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588), w tekście w skrócie jako: updof;
ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1589) w tekście w skrócie jako: updop.


Więcej bezpłatnych porad znajdziesz na Kadryonline.pl