facebook.gif, 2,6kB

Przechowywanie akt osobowych w niewłaściwych warunkach.

W Sejmie znajduje się projekt ustawy, która wprowadza nowy rodzaj wykroczenia: przechowywanie akt osobowych w niewłaściwych warunkach.

Projekt przewiduje nowy obowiązek dla pracodawcy: musi on dbać, aby akta pracownicze były przechowywane \\\\\\\\\\\\\\"w warunkach niegrożących uszko­dze­niem lub zniszczeniem\\\\\\\\\\\\\\". Jeżeli będzie przechowywać akta w niewłaściwych warunkach, popełni wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Ustawodawca nie precyzuje, jakie warunki przechowywania należałoby uznać za grożące uszkodzeniem akt. Należy sądzić, że chodzi raczej o sytuacje skrajne (np. brak nadzoru nad nimi, przechowywanie ich w miejscu narażonym na wilgoć itp.)

Poza tym warto wspomnieć o jeszcze jednej zmianie, jaką wnosi projekt. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych będzie mógł nakazać złożenie akt osobowych do archiwum państwowego. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku wykreślenia pracodawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej. Były pracodawca będzie musiał zapłacić za przechowywanie dokumentów w państwowym archiwum.


Więcej bezpłatnych porad znajdziesz na Kadryonline.pl