facebook.gif, 2,6kB

Umowa zlecenia może trwać długo.


Na jak długo mogę zawrzeć umowę zlecenia? Czy jeśli okres jej trwania będzie zbyt długi, to narażam się na uznanie jej za umowę o pracę?Długość trwania umowy zlecenia nie przesądza o tym, czy mamy do czynienia z umową o pracę, czy nie.

Czas trwania umowy nie ma znaczenia.

Przepisy Kodeksu cywilnego, które mają zastosowanie w przypadku umowy zlecenia, nie określają maksymalnej długości jej trwania. Można ją więc zawrzeć na dowolny okres, o którego długości decydują strony umowy.

O tym, czy zlecenie może być uznane za umowę o pracę nie przesądza więc długość umowy lecz warunki w jakich jest wykonywana.

Znaczenie mają warunki umowy

Aby umowa zlecenia nie została uznana za umowę o pracę, należy zwrócić uwagę nie na długość umowy, lecz na inne warunki jej wykonywania. Zatem, aby umowa zlecenia nie została uznana za umowę o pracę:

przede wszystkim, wykonawca zlecenia nie może być podporządkowany poleceniom zleceniodawcy w zakresie ustalenia czasu, miejsca i sposobu jego wykonania, czyli musi istnieć swoboda zleceniobiorcy w określeniu sposobu realizacji umowy,
można ponadto zobowiązać wykonawcę do ponoszenia z własnego majątku określonych nakładów i wydatków,
można też zastrzec wykonywanie czynności objętych zleceniem przez osoby trzecie.
Uważaj zwłaszcza na podporządkowanie służbowe

Jeśli jest to uzasadnione umowa zlecenia może zawierać postanowienia właściwe umowie o pracę, np. zobowiązanie do wykonywania czynności osobiście, a nawet - określenie dni i godzin wykonywania czynności objętych zleceniem. Dopiero wykonywanie zleconych czynności w warunkach podporządkowania poleceniom zleceniodawcy przesądzi o tym, że zawarta umowa mimo nazwania jej zleceniem jest faktycznie umową o pracę.

Podstawa prawna:

art. 734 – 750 Kodeksu cywilnego,
art. 22 kp.

*Kadryonline.pl*