facebook.gif, 2,6kB

Menedżer zachodniopomorski - cv

Przedstawiamy wyniki badań z roku 2001 – 2002 , w których przeanalizowaliśmy 150 – osobową grupę menedżerów, tj. osób zajmujących kluczowe stanowiska w firmach działających w regionie zachodniopomorskim. Badana grupa to osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych, bezpośrednio odpowiedzialnych za funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Menedżerowie wg płci;
Kobiety 28%
Mężczyźni 72%

Wykształcenie menedżerów;
Ukończone MBA 11%
Ukończone studia podyplomowe 46%
Ukończone studia wyższe 95%

Menedżerowie wg wieku;
Ponad 46 lat 32%
36 – 35 lat 46%
28 – 36 lat 22%

Znajomość jezyków obcych;
brak 28%
j. angielski 50%
j. niemiecki 18%
inne 4%

Badania potwierdziły ponownie , iż ta część rynku pracy zdominowana jest przez mężczyzn. Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych jest niemalże czterokrotnie mniejsza niż liczba mężczyzn. Wytłumaczenie tego nie jest proste, zbyt dużym bowiem ułatwieniem byłoby wyjaśnianie tego zjawiska w kategoriach cech osobowości, posiadanych kwalifikacji , czy też braku zaufania podwładnych do kierownika – kobiety. Problem jest o wiele bardziej złożony i dotyka zagadnień natury kulturowej . Swoje niewątpliwie duże znaczenie też mają głęboko zakorzenione w społeczeństwie stereotypy, np. że kobieta najlepiej sprawdza się „w kuchni”. Częściowo temu zagadnieniu poświęcimy także odrębny miejsce w przyszłości.

Minął czas, kiedy ważne zadania menedżerskie powierzano osobom zupełnie młodym. Tylko 22% badanych menedżerów to osoby nie przekraczające 36-stego roku życia. Zaufanie do kwalifikacji i zdolności menedżerskich tej grupy wiekowej maleje wraz ze wzrostem liczby problemów, z jakimi muszą się borykać firmy na rynku. Dlatego też zdecydowana większość menedżerów (46%) to osoby, wprawdzie jeszcze młode, ale mające solidne podstawy do tego, by brać na siebie odpowiedzialność za firmę i za pracujących w niej pracowników. Te solidne podstawy to nie tylko odpowiednie wykształcenie , ale także umiejętność współpracowania z innymi ludźmi, a takie zdolności nabywa się wraz z doświadczeniem. Wykształcenie wyższe dla menedżerów stało się już standardem. Co druga osoba w analizowanej grupie dokształca się dodatkowo poprzez specjalistyczne studia podyplomowe. Coraz bardziej popularne stają się również studia MBA, które umożliwiają wejście do elitarnej grupy europejskich menedżerów. Rynek w dużej mierze jest nieprzewidywalny i stawia „menedżerom jutra” nowe wyzwania zmuszając do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Na koniec parę słów na temat umiejętności językowych badanej grupy menedżerów.
Co druga osoba posługuje się językiem angielskim, znacznie mniej , bo tylko 18% zna język niemiecki. Ta sytuacja jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się na rynku. Większość ofert dla menedżerów jest skierowanych do tych osób, które znają właśnie angielski. jak już wcześniej pisaliśmy w jednym z sondaży, jest to wynikiem umiędzynarodowienia biznesu w skali światowej . Dość znaczny jednak jest odsetek osób, które w ogóle nie znają języka obcego. Z naszej analizy wynika, że dotyczy to głównie menedżerów w wieku 45 – 60 lat. Jest to wręcz charakterystyczne dla tej grupy wiekowej. Na szczęście przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych znajomość języka obcego nie jest dla pracodawcy kwestią najważniejszą. Dużo bardziej liczą się tu umiejętności psychospołeczne, których trudno się nauczyć w jakiejkolwiek szkole, ale temu zagadnieniu również poświęcimy odrębny sondaż.


Aleksandra Durlak Maciej Bejnarowicz