facebook.gif, 2,6kB

OCENA PRACOWNIKÓW - system ocen w polityce personalnej

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEmaj
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA12h
PROGRAMI. Uwarunkowania systemu ocen:
- cele oceny
- rodzaj działalności firmy
- metoda zarządzania
- struktura zatrudnienia
- system ocen a polityka płacowa firmy
- system ocen a polityka szkoleniowa
- system ocen a zwalnianie pracowników

II.System ocen - funkcje i etapy tworzenia:

III. Metody oceny pracowników:
Metody względne
- ranking
- system porównywania parami
- metoda rozkładu normalnego

Metody absolutne
- ocena opisowa
- punktowa skala ocen
- skale ważone
- Assesment Center
- inne

iV.Ustalanie kryteriów oceny:
- zasady opracowania kryterów oceny
- kryteria dot. efektywności
- kryteria dot. kwalifikacji
- kryteria behawioralne (dot. zachowań)
- kryteria osobowościowe

V. Rozmowa oceniające:
- istota rozmowy oceniającej
- przebieg rozmowy oceniającej
- zasady konstruktywnej krytyki
- najczęstsze błędy rozmowy

VI. Błędy w ocenianiu:
- błędy techniczne
- błędy w sztuce oceniania
- efekt pierwszego wrażenia

-----------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA450 zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.