facebook.gif, 2,6kB

AUDITOR WEWNĘTRZNY IS0 9001 - 2009

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY12
CZAS TRWANIA
PROGRAMSzkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem UPRAWNIEŃ Auditora Wewnętrznego. Obejmuje wykłady teoretyczne (w tym przegląd normy ISO 9001:2009) oraz warsztaty w zakresie planowania, realizowania oraz raportowania auditów wewnętrznych. Szkolenie obejmuje: zapoznanie z dokumentacją SZJ, podstawowymi zagadnieniami oraz pojęciami związanymi z auditowaniem SZJ. Celem szkolenia jest przygotowanie do przeprowadzania w praktyce auditów wewnętrznych.


1.Repetytorium z wymagań ISO 9001:2009 (60 min)
2. Ćwiczenie w grupach: polityka jakościowa, cele jakościowe (120 min)
3.Zapoznanie z normą (60 min)
4. Zasady prowadzenia auditów wewnętrznych (60 min)
5. Technika planowania, koordynacji i przygotowania auditów wewnętrznych Jak przygotować się do auditu? Technika przeprowadzania auditu. Główne fazy: planowanie, koordynacja i przygotowanie auditu/przegląd dokumentacji, audit "na miejscu". Dokumentowanie wyników auditu.
Ćwiczenie: planowanie auditu
wybranych procesów,
opracowanie listy pytań
kontrolnych (120 min)
6.Prezentacja - ćwiczenie z planowania (60 min)
7. Ćwiczenie i omówienie: identyfikacja niezgodności, odnotowywanie niezgodności w powiązaniu z wymaganiami normy, prezentacja
(120 min)
8.Najczęściej występujące błędy (60 min)
9.Kwalifikacje auditorów (60 min)
10.Test egzaminacyjny (60 min)
WYKŁADOWCY
CENA