facebook.gif, 2,6kB

ZARZĄDZANIE CZASEM

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEmaj
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30 lub 9.00-15.30
CZAS TRWANIA16 h
PROGRAMSzkolenie jest kierowane do tych wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności w efektywnym gospodarowaniu czasem, do menedżerów, których wyniki w dużej mierze uzależnione od efektywnej pracy kierowanych przez nich zespołów.

Program szkolenia / treningu opiera się na aktywnym uczestnictwie w ćwiczeniach poprzez użycie technik analitycznych.


1. Jaki jest nasz cel i zadania w pracy?

2. Czy umiemy wykorzystywać czas pracy?

3. Czy można manipulować czasem?

4. Jak rozpoznawać i pokonywać zakłócenia w pracy?

5. Czy umiemy oddzielać sprawy ważne od mniej ważnych?

6. Jak ustalać priorytety?

7. Czy planowanie jest trudne?
- aspekty zarządzania projektem
- planowanie długookresowe;
- cykl życia projektu
- planowanie krótkookresowe

8. Delegowanie zadań - jak można się tego nauczyć?

Cena;
Szczecin 430 zł netto
Warszawa 590 zł netto
VAT 23%

-------------------------
Uwaga! Uruchomienie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA430 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.