facebook.gif, 2,6kB

MS.EXCEL - ARKUSZ KALKULACYJNY - podstawy

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA24
PROGRAMSłuchacze: Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się obsługi arkusza kalkulacyjnego Ms. Excel

Opis szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, zastosowaniem funkcji arkusza w obliczeniach, sposobami prezentacji danych,

Forma: Warsztaty


Zakres:
1.Wstęp
a.Zastosowania aplikacji Microsoft Excel
b.Okno programu
c.Skoroszyty i arkusze
d.Ustawianie podstawowych opcj

2.Wprowadzanie i modyfikacja danych w komórkach arkusza
a.Wprowadzanie wartości
b.Edycja komórki
c.Pasek stanu
d.Pasek formuły

3.Formatowanie danych
a.format danych w komórce
b.sterowanie wyrównaniem zawartości
c.czcionki
d.obramowanie oraz desenie
e.pasek formatowanie
f.formatowanie automatyczne
g.style formatowania

4.Wstawianie i usuwanie komórek, arkuszy

5.Nawigacja w programie
a.Nawigacja w dużym arkuszu
b.Nawigacja w wielu arkuszach
6.Operacje na komórkach i grupach komórek
a.Zaznaczanie zakresów
b.Operacje kopiuj-wklej
c.Operacje wytnij-wklej
d.Specjalne opcje wklejania

7.Wypełnianie komórek seriami danych

8.Formuły
a.Tworzenie formuł
b.Rodzaje adresów i ich stosowanie w praktyce
c.Kopiowanie, przenoszenie i modyfikacja formuł
d.Odwołania do innych arkuszy i skoroszytów
e.Odwołania cykliczne

9.Nazwy komórek
a.Zastosowanie
b.Tworzenie nazw

10. Funkcje
a.Formuła a funkcja
b.Korzystanie z funkcji
- Przycisk suma
- Kreator funkcji
- Ręczne wprowadzania formuł
c.Najczęściej używane funkcje
d.Łączenie funkcji

11. Wykresy
a.Typy wykresów i ich zastosowanie
b.Tworzenie wykresów
c.Modyfikacja wykresów
d.Tworzenie nowych typów wykresów

12. Grafika w arkuszach kalkulacyjnych
a.Praktyczne wykorzystanie formatowania
b.Formatowanie warunkowe
c.Autokształty i WordArt

13. Ukrywanie i ochrona danych
a.Ukrywanie elementów skoroszytu
b.Ukrywanie zawartości komórek
c.Zabezpieczanie arkuszy i skoroszytów przed zmianami
d.Zabezpieczanie skoroszytów przed otwarciem

14. Drukowanie
a.Podgląd wydruku
b.Ustawienia wydruku arkusza
c.Obszar wydruku i widok układu stron
d.Drukowanie wybranych fragmentów arkusza
e.Drukowanie wykresów


Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA670 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.