facebook.gif, 2,6kB

Czas pracy w różnych systemach czasu pracy

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEczerwiec
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA12h
PROGRAMCel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą i praktyką z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy .


Metody szkoleniowe:
Wykłady, ćwiczenia praktyczne.

------------------------------------------------------
PROGRAM SZKOLENIA:
1.Planowanie czasu pracy
- cele planowania i rozliczania czasu pracy
- parametry organizacji czasu pracy
- zasady obowiązujące przy planowaniu czasu pracy
2.Normy i wymiar czasu pracy
- pojęcie doby pracowniczej i tygodnia oraz ich wpływ na kształtowanie harmonogramu czasu pracy
- ustalenie wymiaru czasu pracy dla miesięcznych i dłuższych okresów rozliczeniowych
3.Wybór i wprowadzenie okresu rozliczeniowego
4.Odpoczynek dobowy i tygodniowy
- prawo pracownika do odpoczynku
- planowanie odpoczynku
5.Organizacja czasu pracy - systemy i rozkłady czasu pracy :
- podstawowy system czasu pracy
- równoważny system czasu pracy
- czas pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub
ochrony osób
- przerywany system czasu pracy
- zadaniowy system czasu pracy
- system skróconego tygodnia pracy
- weekendowo- świąteczny system czasu pracy
- wybór najkorzystniejszego systemu czasu pracy
- wprowadzenie systemu czasu pracy
10. Harmonogramy pracy w różnych systemach czasu pracy
- o czym należy pamiętać tworząc harmonogram,
- przykłady harmonogramów pracy w różnych systemach czasu
pracy,
- harmonogram pracy niepełnoetatowca
- kiedy pracodawca nie musi tworzyć harmonogramu
6.Praca w porze nocnej
- jak korzystnie ustalić porę nocną
- pracownik pracujący w nocy w rozumieniu Kodeksu Pracy
- dodatek za pracę w porze nocnej
- zakaz pracy w porze nocnej
7.Praca w niedzielę i święto
- dopuszczalność pracy w niedzielę i święto
- formy rekompensowania pracy w niedzielę i święto,
- dodatki za pracę w niedzielę i święto,
8.Dyżur i rekompensata za czas dyżuru
9.Rozliczanie czasu podróży służbowej
10.Praca w godzinach nadliczbowych:
- przesłanki pracy w nadgodzinach
- dobowe i tygodniowe godziny nadliczbowe
- ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych wynikające ze
struktury systemów i rozkładów czasu pracy
- godziny nadliczbowe osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze
czasu pracy
- godziny nadliczbowe pracowników zarządzających w imieniu
pracodawcy zakładem pracy
- wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
- rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym

11. Zasady przedłużania okresu rozliczeniowego, ustalania
indywidualnego rozkładu czasu pracy, obniżania wymiaru
czasu pracy.


Cena;
Szczecin 410 zł netto
Warszawa 450 zł netto
VAT 23%

-------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCYspecjaliści prawa pracy, PIP
CENA410 zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.