facebook.gif, 2,6kB

Czas pracy kierowców

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEczerwiec
DNI ZAJĘĆpiątek
GODZINY9.30 - 16.00
CZAS TRWANIA8h
PROGRAM1.Akty prawne dotyczące czasu pracy kierowców.
2.Czas pracy kierowców w nawiązaniu do przepisów Kodeksu pracy.
3.Dzienny czas prowadzenia pojazdów.
4.Odpoczynek dzienny i tygodniowy.
5.Przerwy w prowadzeniu pojazdu.
6.Pojęcie czasu pracy kierowcy.
7.Dyżur kierowcy.
8.Przerwany czas pracy czy dyżur- korzyści dla pracodawcy.
9.Ustawa o systemie tachografów cyfrowych.
10.Tworzenie harmonogramów czasu pracy kierowcy- ćwiczenia praktyczne.
11.Systemy czasu pracy możliwe do stosowania w stosunku do kierowców.
12.Praca w godzinach nadliczbowych.
13.Praca w porze nocnej.
14.Praca w niedziele i święta oraz ograniczenia w ruchu w tych dniach.
15.Obowiązki przewoźnika i kierowcy.
16.Ewidencja czasu pracy kierowców- ćwiczenia praktyczne.


Cena;
Szczecin 250 zł netto
Warszawa 350 zł netto
VAT 23%

------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA300 zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.