facebook.gif, 2,6kB

EFEKTYWNA LOGISTYKA W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEczerwiec
DNI ZAJĘĆwtorki i czwartki
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA40h
PROGRAMCelem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat roli, jaką spełnia logistyka w strukturze organizacyjnej firmy, jej wpływu na konkurencyjność oraz skuteczność działania na rynku.


I. Moduł LOGISYTKA
- podstawowe pojęcia i definicje
- cel działań logistycznych
- ogólne zasady logistyki


II. Moduł ROLA LOGISTYKI W FIRMIE
- znaczenie logistyki dla konkurencyjności firmy
- struktura organizacyjna logistyki w przedsiębiorstwie
- integracja procesów produkcyjnych i logistycznych
- zintegrowane łańcuchy logistyczne


III. Moduł LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
- związki logistyki z marketingiem i działem obsługi klienta
- nowoczesne kanały dystrybucji
- klient zewnętrzny i wewnętrzny, typy klienta
- analiza opłacalności klienta
- elementy logistycznej obsługi klienta
- zasady obsługi klienta
- elementy prognozowania i badanie zmienności popytu


IV. Moduł MAGAZYN
1. magazyny własne
- zasady lokalizacji towarów w magazynach
- metody składowania i zagospodarowania w magazynach
- odpowiedzialność materialna pracowników

2. magazyny obce

3. magazyny kontraktowe


V. Moduł TRANSPORT
1. transport własny;
- czas pracy kierowców
- formuły Incoterms 2002

2. transport zewnętrzny
- kryteria wyboru i oceny przewoźnikówVI. Moduł ZAPASY
- wpływ popytu na na wielkość i strukturę zapasów
- metody zarządzania zapasami i uzupełniania zapasów
- prognozowanie popytu
- zaopatrzenie JUST in TIME

Szkolenie prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń.

---------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.


Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA650 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.