facebook.gif, 2,6kB

Efektywna obsługa Klienta w dziale logistyki

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEmaj
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA28
PROGRAM1. Wstęp ; Rola logistyki w przedsiębiorstwie:
- wpływ i znaczenie logistyki dla konkurencyjności firmy
- struktura organizacyjna logistyki w przedsiębiorstwie
- integracja procesów produkcyjnych i logistycznych
- zintegrowane łańcuchy logistyczne


2. Logistyczna obsługa Klienta:
- jakość obsługi i kontaktów z klientami a wizerunek firmy
- kryteria jakości obsługi klienta i kontaktów z klientami
klient zewnętrzny i wewnętrzny, typy klienta
- test osobowości – uczestnicy badają swój typ temperamentu / osobowości
- podstawowe typy osobowości – omówienie
- rozpoznawanie typów osobowości
- postępowanie z klientami w zależności od typu osobowości

3. Komunikacja interpersonalna:
- podstawowe modele komunikacji międzyludzkiej
- skuteczność komunikacji
- słuchanie, komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna – zasady
- praktyczne ćwiczenia komunikacji z klientem

4. Zasady obsługi klienta.
- etapy rozmowy handlowej
- zasady argumentacji
- zasady obsługi trudnych klientów
- skargi i reklamacje
- rozmowa telefoniczna
- nowoczesne kanały dystrybucji
- analiza opłacalności klienta
- elementy prognozowania i badanie zmienności popytu

-----------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


WYKŁADOWCY
CENA580 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.