facebook.gif, 2,6kB

LEAN MANAGEMENT w firmach produkcyjnych - NOWOŚĆ

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA16 h
PROGRAMCel Szkolenia:
prezentacja metod skracania czasu dostawy od zamówienia do dostawy do Klienta
• prezentacja narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi stosowanych w filozofii Lean
• prezentacja metod redukcji kosztów działania w perspektywie krótko i średnio-terminowej1 DZIEŃ

• Identyfikacja kluczowych punktów w zarządzaniu procesami – optymalizacja procesów
• Różne poziomy analizy : od całego strumienia wartości po poszczególne stanowiska pracy
• Przygotowanie Mapy Strumienia Wartości dla jednego procesu / produktu
• Wartość dodana i logistyka procesów
• Identyfikacja przyczyn marnotrawstwa, identyfikacja wartości dodanej dla Klienta
• Określenie optymalnego funkcjonowania łańcucha logistycznego i podział odpowiedzialności

2 DZIEŃ

• Organizacja procesowa działów
• Integracja dostawców z procesem produkcyjnym - założenia
• Stworzenie systemu ciągnionego – optymalizacja zapasów, sygnalizacja pobierania surowców i elementów produkcji w toku – system Kanban
• „Odchudzenie systemu informacji” – zarządzanie wizualne
• Wykorzystanie narzędzi zarządzania wizualnego w relacji dostawca-klient wewnętrzny
• Przygotowanie systemu komunikacji wewnętrznej opartego o elementy zarządzania wizualnego

WYKŁADOWCY
CENA