facebook.gif, 2,6kB

Nowoczesne formy obsługi interesantów w administracji publicznej

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA8h - 16h
PROGRAM 
Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, którzy zaczynają pracę w administracji bądź odczuwają potrzebę podniesienia umiejętności obsługi interesantów i  tworzenia relacji międzyludzkich. Praktyczne ćwiczenia oraz prezentowane przykłady pomogą w zdobyciu lub podwyższeniu umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi interesantów oraz w budowaniu pozytywnego wizerunku własnego i reprezentowanej instytucji.
  
Elementy szkolenia:
1.Budowa wizerunku pracownika samorządowego:
          a) wizerunek i jego elementy,
          b) pierwsze wrażenie - ćwiczenia praktyczne,
          c) mowa ciała i sposób zachowania - ćwiczenia
          d) ubiór i wystrój miejsca pracy,
          e) tworzenie wizerunku zawodowego,
          f) etyka zawodowa,
2. Sztuka mówienia i aktywne słuchanie:
          a) skuteczne porozumiewanie się,
          b) asertywna odmowa,
          c) publiczna prezentacja - ćwiczenia
          d) aktywne słuchanie - ćwiczenia
3. Negocjowanie i podejmowanie decyzji:
          a) sposoby rozwiązywania problemów,
          b) gry negocjacyjne - ćwiczenia praktyczne,
          c) umiejętność podejmowania decyzji - ćwiczenia
4. Organizacja czasu pracy:
          a) planowanie zajęć w pracy,
          b) przygotowywanie i archiwizacja dokumentów,
          c) spotkania i narady,
          d) zgrany zespół - ćwiczenia
5. Typy interesantów:
          a) interesant - agresywny, gaduła, małomówny,
uległy, analityk, ekspert, niezorientowany,
          b) trudne sytuacje w pracy - ćwiczenia
6. Standardy obsługi interesantów:
           a) podstawowe zasady i dobre nawyki obsługi
interesantów,
           b) warunki techniczne i informatyczne obsługi,
           c) budowanie motywacji i walka ze stresem,
7. Etykieta telefoniczna i poczty e-mail:
           a) zasady odbierania telefonów - porady
           b) dykcja i tempo mówienia - ćwiczenia
           c) obsługa poczty e-mail,
8. Bazy wiedzy i procedury załatwiania spraw:
           a) nowoczesne formy przepływu wiedzy w
urzędzie,
           b) system zarządzania jakością,
           c) szablony załatwiania spraw w urzędzie,
9. Udzielanie informacji publicznej.
           a) tryb udzielania informacji publicznej,
           b) informacja i dokumenty podlegające
udostępnieniu,
           c) terminy i opłaty za udzielenie informacji,
           d) odmowa udzielenia informacji,
10.  E-urząd:
           a) biuletyn informacji publicznej,
           b) pozyskiwanie informacji z Internetu. 
WYKŁADOWCY
CENA