facebook.gif, 2,6kB

Public Relations - tanie i efektywne narzędzie wzrostu sprzedaży produktów i usług

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEmaj
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA20 h
PROGRAMSzkolenie adresowane do szefów firm oraz pracowników marketingu.

Celem jest pokazanie i nauczenie technik Public Relations, wspomagających sprzedaż.
Dziś produkować może niemal każdy, ale nie każdy potrafi przekonać opinię publiczną do produktu.
Ciekawie prowadzone, pełne przykładów i ćwiczeń, udowodni każdemu, że PR jest obecnie nieodzownym uzupełnieniem marketingu.

1. PR a marketing - różnice, podobieństwa, wspólny cel. 2h
2. Zanim sprzedasz... „posprzątaj” w firmie - PR jako element konsolidujący załogę. 2h
3. Zamiast reklamy albo razem z reklamą – budowa rozgłosu medialnego wokół produktów i firmy. 4h
4. Zaangażowanie społeczne firmy jako czynnik wspomagający sprzedaż. 2h
5. Tworzenie strategii PR dla produktów i usług.4h
6. Ćwiczenia w tworzeniu strategii PR. 6h

---------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA580 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.