facebook.gif, 2,6kB

Pierwsza Pomoc - w zakładzie pracy.

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA8h
PROGRAM1. Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.
2. Stany chorobowe
3. Ocena stanu poszkodowanego.
4. Postępowanie z poszkodowanym w przypadku:
- zranień
- oparzeń termicznych
- krwotoków
- urazów głowy
- urazów kręgosłupa
- utraty przytomności
- zamknięcia dróg oddechowych przez ciało obce
- porażenia prądem
- zatrucia substancjami chemicznymi
5. Podstawowe zabiegi reanimacyjne (resuscytacja RKO) – zewnętrzny masaż serca, sztuczne oddychanie -ćwiczenia fantomie
6. Posługiwanie sie podręcznymi środkami technicznymi – ćwiczenia
7. Podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
8. Jak zapobiegać wypadkom
9. Zagrożenia w ruchu drogowym i postępowanie w razie wypadku


Szkolenie prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń.

Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.


Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA180,00 net zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.