facebook.gif, 2,6kB

HANDEL ZAGRANICZNY-AKTUALNE PRZEPISY DOT. TRANSPORTU, SPEDYCJI

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA16
PROGRAM
AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYMIANY TOWAROWEJ w KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ oraz z KRAJAMI TRZECIMI

1. Wymiana towarowa pomiędzy krajami członkowskimi Wspólnot Europejskich:
 Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 Obowiązki statystyczne w obrocie wewnątrzwspólnotowym (zgłoszenie INTRASTAT przywóz i INTRASTAT wywóz).
 Ustalanie i dokumentowanie pochodzenia towarów w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
2. Wymiana towarowa krajów członkowskich Wspólnot Europejskich z krajami trzecimi:
 Czasowe składowanie towarów.
 Zgłoszenie celne standardowe i uproszczone, w tym SASP.
 Przeznaczenia celne.
 Dopuszczenie do wolnego obrotu.
 Tranzyt - w tym z Wolnych Obszarów celnych.
 Skład celny.
 Uszlachetnianie czynne.
 Przetwarzanie pod kontrolą celną.
 Odprawa czasowa.
 Uszlachetnianie bierne.
 Wywóz (w tym potwierdzanie wywozu i elektroniczne zgłoszenia celne w systemie ECS).
 Pozostałe przeznaczenia celne.
 Wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i sposób wyprowadzania towarów
 Powrotny wywóz towaru poza obszar celny Wspólnoty.
 Zniszczenie towarów.
 Elementy kalkulacyjne.
 Taryfa celna (nomenklatura towarowa – CN i stawki celne).
 Wartość celna jako podstawa wyliczenia należności przywozowych, w tym warunki dostaw według INCOTERMS.
 Wiążące Informacje Taryfowe (WIT) i Wiążące Informacje o Pochodzeniu (WIP).
 Systemy informatyczne w administracji celnej.
3. Przewidywane zmiany w przepisach regulujących obrót towarowy.


ELEMENTY TRANSPORTU I SPEDYCJI W HANDLU ZAGRANICZNYM

1. Umowa przewozu a umowa spedycji - podstawowe różnice i różna odpowiedzialność stron.
2. Ustawa Prawo przewozowe - zakres stosowania.
3. Konwencja CMR - zakres stosowania.
4. Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za szkody w substancji przesyłki.
5. Przyczyny zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w substancji przesyłki i opóźnienie w przewozie.
6. System domniemań prawnych na korzyść przewoźnika.
7. Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów.
8. Strony upoważnione do składania reklamacji: kto, kiedy i na jakiej podstawie.
9. Prawidłowy tryb zgłaszania reklamacji i rozstrzygania sporów.
10. Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym i Konwencji CMR.
11. Ubezpieczenia: OCP i CARGO - jak je rozumieć, podstawowe "chwyty" zakładów ubezpieczeń.


WYKŁADOWCY
CENA