facebook.gif, 2,6kB

CZAS PRACY 2019 r - planowanie i rozliczanie

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEczerwiec
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA12H
PROGRAMProgram

1. Planowanie czasu pracy
- parametry organizacji czasu pracy
- zasady obowiązujące przy planowaniu czasu pracy
- pojęcie doby pracowniczej i tygodnia oraz ich wpływ na prawidłowe kształtowanie harmonogramu czasu pracy,
- wybór i wprowadzenie okresu rozliczeniowego,
- ustalanie wymiaru czasu pracy dla miesięcznych i dłuższych okresów rozliczeniowych
- odpoczynek dobowy i tygodniowy – planowanie odpoczynku
- wybór najkorzystniejszego systemu czasu pracy,
- tworzenie harmonogramu czasu pracy - o czym należy pamiętać układając harmonogram czasu pracy,
- kiedy pracodawca nie musi tworzyć harmonogramu czasu pracy
- harmonogram pracy niepełnoetatowca,
- ruchoma organizacja czasu pracy

2. Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia
- zaliczanie czasu podróży i szkolenia do czasu pracy,
- podróż służbowa odbywana w dniu wolnym od pracy,
- nadgodziny w podróży służbowej
- ponowne rozpoczęcie pracy po podróży służbowej

3. Rekompensowanie pracy w sobotę, niedzielę i święto
- dopuszczalność pracy w niedzielę i święta
- jak zrekompensować pracę w sobotę w różnych systemach czasu pracy
- formy rekompensowania pracy w niedzielę i święta
- dodatki za pracę w niedzielę i święto – stanowisko PIP, MPiPS oraz SN

4. Praca w porze nocnej
- jak korzystnie ustalić porę nocną
- czy mogą być różne pory nocne dla pracowników tego samego zakładu pracy
- zakaz pracy w porze nocnej
- pracownik pracujący w nocy w rozumieniu Kodeksu Pracy
- dodatek za pracę w porze nocnej

5. Praca w godzinach nadliczbowych
- przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
- godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
- dobowe i tygodniowe godziny nadliczbowe
- godziny nadliczbowe niepełnoetatowca,
- godziny nadliczbowe pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy,
- czas wolny za pracę nadliczbową
- wynagrodzenie wypłacane w miesiącu w którym nadgodziny są rekompensowane czasem wolnym
- dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych – kiedy wypłacić dodatek 50%, a kiedy 100%
- kiedy opłaca się zapłacić za nadgodziny, a kiedy lepiej oddać czas wolny.

------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA410 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.