facebook.gif, 2,6kB

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000/HACCP.

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEczerwiec
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30 lub 9.00-15.30
CZAS TRWANIA16h
PROGRAMAUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000/HACCP.

A.System zarządzania bezpieczeństwa żywności, wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego wg Normy EN ISO 22000:2005 - prezentacja
1Zakres
2Normy związane
3Terminy i definicje
4System zarządzania bezpieczeństwem żywności
4.1Wymagania ogólne
4.2Wymagania dotyczące dokumentacji
5 Odpowiedzialność kierownictwa
5.1Zaangażowanie kierownictwa
5.2Polityka bezpieczeństwa żywności
5.3Planowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
5.4Odpowiedzialności i uprawnienia
5.5Lider zespołu bezpieczeństwa żywności
5.6Komunikacja
5.7Gotowość i reakcja w sytuacjach kryzysowych
5.8Przegląd kierownictwa
6 Zarządzanie zasobami
6.1Zapewnienie zasobów
6.2Zasoby ludzkie
6.3Infrastruktura
6.4Środowisko
7 Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów
7.1Wymagania ogólne
7.2Programy wstępne
7.3Działania poprzedzające analizę zagrożeń
7.4Analiza zagrożeń
7.5Ustanowienie operacyjnych programów wstępnych PRP
7.6Ustanowienie planu HACCP
7.7Aktualizacja wstępnych informacji i dokumentów określających programy wstępne i plan HACCP
7.8Planowanie weryfikacji
7.9System identyfikowalności
7.10Nadzorowanie niezgodności
8 Walidacja, weryfikacja, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
8.1Wymagania ogólne
8.2Walidacja kombinacji środków nadzoru
8.3Nadzór nad monitorowaniem i pomiarami
8.4Weryfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
8.5Doskonalenie
B.Wdrażanie Systemu ISO 22000. Systemowa dokumentacja – zajęcia warsztatowe
1.Przygotowanie projektu opracowania dokumentacji
2.Opracowanie Programu warunków wstępnych (PWW)
3.Przeprowadzenie analizy zagrożeń
4.Opracowanie Operacyjnego programu warunków wstępnych
5.Opracowanie Planu HACCP
6.Opracowanie zasad weryfikacji systemu
7.Opracowanie systemu identyfikowalności
8.Opracowanie zasad komunikacji
9.Opracowanie zasad nadzoru nad sprzętem pomiarowym i metod pomiarowych
10.Opracowanie procedur systemowych
11.Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Żywności
12.Uruchomienie systemu
13.Audyt wewnętrzny systemu
14.Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
A.Audit Systemu Jakości. Wymagania normy PN-EN ISO 19011:2003 –prezentacja
1.Definicje auditu.
1.1.Audit.
1.2.Rodzaje auditów.
1.2.1Audit wewnętrzny (pierwszej strony).
1.2.2Audit zewnętrzny (drugiej i trzeciej strony).
1.3Dowód z auditu.
1.3.1Dowody obiektywne.
1.4Spostrzeżenia z auditu.
1.5Wniosek z auditu.
1.6Niezgodności.
1.7Klient auditu.
1.8Auditowany.
1.9Auditor.
1.10Zespół auditowy.
1.11Ekspert techniczny.
1.12Program auditowania.
1.13Plan auditu.
1.14Zakres auditu.
1.15Kompetencje.
2Cele auditu.
2.1 Cele auditu wewnętrznego.
2.2 Cele auditu zewnętrznego.
3Sylwetka auditora.
3.1.Wykształcenie, szkolenie, doświadczenie.
3.2.Pożądane cechy auditora.
3.3.Kodeks etyczny auditora.
3.4.Podejście auditora.
3.5.Scenariusz rozmowy auditowej.
4Ćwiczenia.
5Etapy auditu.
5.1.Inicjowanie auditu.
5.1.1 Cel, zakres oraz częstotliwość auditu.
5.1.2 Harmonogram auditów.
5.1.3 Audity pozaplanowe.
5.2.Przygotowanie.
5.2.1 Organizacja.
5.2.2 Przegląd dokumentów.
5.2.3 Lista kontrolna.
5.3.Realizacja auditu.
5.3.1 Spotkanie otwierające.
5.3.2 Przeprowadzenie auditu.
5.3.2.1 Rodzaje pytań i ich zastosowanie.
5.3.3 Spotkanie zamykające.
5.3.4 Raport z auditu.
5.4.Działania poauditowe.
5.4.1 Działania korygujące.
5.4.2 Przegląd wykonywany przez kierownictwo.
5.5.Graficzne przedstawienie przebiegu auditu.
5.6.Zachowanie się w roli auditowanego.
A.Egzamin – test wielokrotnego wyboru.
WYKŁADOWCY
CENA475 zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.