facebook.gif, 2,6kB

AUDYT WEWNĘTRZNY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH i przedsiębiorstw

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA14 - 16h
PROGRAMProgram szkolenia dla kadry menedżerskiej sektora finansów publicznych oraz sektora prywatnego, a także osób zajmujących się kontrolą oraz przygotowujących się do zawodu audytora wewnętrznego.

I.WSPÓŁCZESNA FUNKCJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ADMINISTRACJI (min. 1 godz )*
1.źródło, definicja oraz rodzaje audytu wewnętrznego,
2.operacyjna kontrola wewnętrzna a obiektywny audyt,

II.METODOLOGIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (min. 5 godz)
1.organizacja stanowiska audytora wewnętrznego (karta audytu wewnętrznego oraz księga audytu),
2.planowanie roczne oraz przygotowanie zadania audytowego,
3.istota i znaczenie ścieżki audytu,
4.testy zgodności oraz testy rzeczywiste (wiarygodności),
5.tworzenie dokumentacji audytu wewnętrznego (kwestionariusz kontroli wewnętrznej, check list, notatka z rozmowy , analiza potrzeb audytu i inne),
6.sprawozdawczość roczna oraz z zadania,

III.RYZYKO W PROCESIE DOBORU OBSZARU PODDANEGO AUDYTOWI (min.3 godz)
1.znaczenie analizy ryzyka w procesie planowania audytu,
2.metody analizy ryzyka (matematyczna, delficka, burza mózgów),
3.apetyt na ryzyko – czym jest i od czego zależy,
4.dobór próby,

IV.METODY KOMUNIKACJI W PROCESIE POZYSKIWANIA DANYCH (min 1 godz)

V.WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU W PROCESIE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ (min. 2 godz)
1.audytor jako usługobiorca,
2.stopień przydatności sprawozdania do celów transformacyjnych i usprawniających działanie jednostki.

Zajęcia prowadzone będą w systemie wykładów połączonych z warsztatami, które polegać miałyby w dużej mierze na tworzeniu dokumentacji audytowej na podstawie przedstawionych danych do zadania (case study), a także na symulowaniu wykonywania niektórych działań audytowych.

W zależności od grupy docelowej materiał szkoleniowy zostanie dostosowany w sposób umożliwiający zapoznanie się z tematyką audytu.

WYKŁADOWCY
CENA