facebook.gif, 2,6kB

SKUTECZNE WINDYKACJE FINANSOWE

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA22 h
PROGRAMSzkolenie prawno - windykacyjne skierowane jest do osób nie będących prawnikami, które potrzebują w swojej pracy wiedzy prawniczej w szczególności:
• pracowników wewnętrznych działów windykacji
• pracowników działów księgowości i działów finansowych
1) I MODUŁ: aspekty prawa cywilnego i handlowego w windykacji,
• prawo umów - zasady ogólne,
• przedawnienie zobowiązań: przedawnienie konkretnych zobowiązań umownych;
• odpowiedzialność przedsiębiorców: osoby prowadzące działalność gospodarczą,
spółki cywilne,spółki prawa handlowego (odpowiedzialność wspólników, członków
zarządu);
• odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne
• prawo karne: odpowiedzialność karna podmiotów gospodarczych a niepłacenie
długów;
• odpowiedzialność współmałżonka za długi;
• wyzbycie się majątku przez dłużnika (skarga pauliańska, odpowiedzialność karna
dłużnika);
• indywidualni przedsiębiorcy i spółki prawa handlowego: charakterystyka podmiotów,
najważniejsze aspekty prawa handlowego

2) II MODUŁ: windykacja sądowa
• wezwanie do zapłaty – jak napisać je tak aby dłużnik potraktował je poważnie
• co wierzyciel powinien wiedzieć o dłużniku zanim skieruje pozew do sądu
• zasady postępowania o wydanie nakazu zapłaty
• postępowanie nakazowe a upominawcze: aspekty praktyczne i wpływ na sytuację
wierzyciela i dłużnika;
• prawomocność orzeczenia sądowego i jego wykonalność;
• przedawnienie należności zasądzonych: wierzytelność główna i odsetki;
• praktyczne informacje odnośnie m.in. kosztów postępowania, szybkości postępowania
sądowego oraz zasad jego prowadzenia w kontekście praw wierzyciela

Strona 1 z 1
3) III MODUŁ: postępowanie egzekucyjne
• zasady: prawa wierzyciela i obowiązki komornika,
• rola czynnego uczestnictwa wierzyciela w postępowaniu komorniczym;
• w jaki sposób skutecznie wspomagać działania komornicze;
• poszukiwanie majątku dłużnika.

Uczestnicy zgłoszeni na szkolenia mają możliwość skierowania pytań-zagadnień, które
zostaną omówione podczas szkolenia (najpóźniej 14 dni przed terminem szkolenia), a w
tydzień po zakończeniu szkolenia uczestnicy mogą zadawać telefonicznie bądź mailowo
pytania z zakresu szkolenia, na które nasi wykładowcy odpowiedzą.
WYKŁADOWCY
CENA