facebook.gif, 2,6kB

Książka przychodów i rozchodów on-line

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA40 godzin szkoleniowych
PROGRAMPrzedstawiamy Państwu możliwość przeprowadzenia indywidualnego lub grupowego szkolenia w formie
on - line. Jest to oferta skierowana dla tych osób, które nie mogą uczestniczyc w zajęciach bezpośrednio.

Moduł I.
Podstawa prawna prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych w roku podatkowym 2009
Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów a podatek VAT


Moduł II
Rzetelność i nie- wadliwość podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Dodatkowe ewidencje, jakie należy prowadzić razem z podatkową księgą przychodów i rozchodów
Dowody księgowe
Umowy i inne dokumenty niezbędne w prowadzeniu podatkowej księgi


Moduł III
Księgowanie przychodów – ćwiczenia
księgowanie w PKPR przychodów ze sprzedaży towarów i usług
księgowanie przychodów pozostałych

Księgowanie kosztów uzyskania przychodów
księgowanie kosztów zakupu towarów handlowych i materiałów
księgowanie kosztów ubocznych zakupu
księgowanie kosztów reprezentacji i reklamy
księgowanie wynagrodzeń
księgowanie pozostałych wydatków


Moduł IV
Zakończenie podatkowej księgi przychód i rozchodów
miesięczne
na koniec roku podatkowego
Podsumowanie; wzór księgi, najczęściej popełniane błędy, omówienie.


------------------------------------------------------------------
Cena za szkolenie jest uzależniona od ilości uczestników i jest ustalana indywidualnie.
2000 zł - 3000 zł .

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCYWyłącznie praktycy.
CENAdo uzgodni zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.