facebook.gif, 2,6kB

Odpowiedzialność i Reprezentacja Członków Zarządu

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA14h
PROGRAMProgram szkolenia;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu wobec wierzycieli oraz wobec spółki z o.o.:
- warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki
- warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z o.o.
- znaczenie uchwały udzielającej absolutorium dla odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.

2. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania cywilnoprawne spółki:
- warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne spółki z o.o.
- bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z o.o.
- brak zgłoszenia wniosku o upadłość spółki z o.o. we właściwym czasie
- niezawinione niezgłoszenie lub niezawinione opóźnienie w zgłoszeniu wniosku o upadłość
brak szkody po stronie wierzyciela

3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania publicznoprawne:
- warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne spółki z o.o.
- odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.
- odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

4. Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o.o.:
- warunki i zakres odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe
- warunki i zakres odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe

5. Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki z o.o. (tzw. przestępstwa menedżerskie)

Reprezentacja spółki z o.o. na różnych etapach jej działalności oraz modyfikacje przedmiotowe i podmiotowe sposobu jej reprezentacji

1. Rozróżnienie w praktyce zakresu prawa reprezentacji od sposobu reprezentacji

2. Zarząd jako najważniejszy organ uprawniony do reprezentowania spółki
- konflikty w łonie zarządu i ich bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółki
- ograniczenia przedmiotowe członka zarządu dotyczące prawa reprezentacji spółki
- ograniczenia podmiotowe prawa reprezentacji spółki przez członka zarządu
- kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu przez pozostałych piastunów tego organu

3. Pojęcie mandatu i kadencji członka zarządu oraz praktyczne problemy z tym związane

4. Pozostałe podmioty uprawnione do reprezentowania spółki z o.o.

5. Prokurent jako szczególnego rodzaju pełnomocnik upoważniony do reprezentowania spółki z o.o.
- zakres umocowania prokurenta
- zagadnienie prokury łącznej
- ustawowe ograniczenia prokury

6. Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji

7. Reprezentacja spółki z o.o. w likwidacji


WYKŁADOWCY
CENA380 zł net zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.