facebook.gif, 2,6kB

Księgowy ds. płac i rozliczeń z ZUS

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA148 h
PROGRAMSzkolenie zawodowe w ramach Standardów Kwalifikacji Zawodowych

Oferowany program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie Księgowy w zakresie pracy "Księgowy ds. płac i rozliczeń z ZUS".
Program szkolenia z zakresu księgowy ds. płac i rozliczeń z ZUS, umożliwia kształtowanie umiejętności pracy w tej dziedzinie.
Niniejszy program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać rozliczeń płacowych jak również rozliczeń z ZUS. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie lub świadczyć usługi na zlecenie.
Program szkolenia nawiązuje do księgowości i umożliwia kształtowanie umiejętności, które są niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie księgowego specjalizującego się w płacach
i rozliczeniach z ZUS. Program obejmuje poziom średnio zaawansowany w wymiarze 157 godzin realizując zajęcia głównie w formie wykładów, pokazów i ćwiczeń. Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które mają ukończoną szkołę średnią oraz posiadają podstawowe wiadomości z zakresu księgowości.
Oczekiwane rezultaty:
W wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił:
- wyliczać wynagrodzenie za pracę,
- określić obowiązki pracodawców wobec pracowników,
- rozliczać składki ZUS,
- rozliczać zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
- kompletować wnioski o emerytury i renty,
- posługiwać się programem "Płatnik"
- posługiwać się programem "Płatnik - Przekaz Elektroniczny".

1. Płaca - jej funkcje i zasady 4 h
2. Elementy i składniki wynagrodzenia za pracę 6 h
3. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2 h
4. Systemy wynagrodzenia za pracę 4 h
5. Wzorcowa lista płac 10 h
6. Prawo do wynagrodzenia 4 h
7. Ochrona wynagrodzenia za pracę 6 h
8. Wgląd do dokumentacji płacowej 4 h
9. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 5 h
10. Rozliczenia publicznoprawne 3 h
11. Odpowiedzialność pracodawcy przy wypłacie wynagrodzeń 5 h
12. Dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe i płatnicze 6 h
13. Zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczenia składek 8 h
14. Wypełnianie i przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych 8 h
15. Zasiłek chorobowy i opiekuńczy 10 h
16. Świadczenia rehabilitacyjne 4 h
17. Zasiłek macierzyński 6 h
18. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 12h
19. Kapitał początkowy - jego istota i zadania 2 h
20. Wniosek ZUS do pracodawców w sprawie kapitału początkowego 4 h
21. Kompletowanie dokumentów do wniosku o ustalenie kapitału początkowego 6 h
22. Ustalenie kapitału początkowego 6 h
23. Instalacja programu "Płatnik" 2 h
24.Uruchomienie programu oraz rejestracja płatnika 3 h
25. Tworzenie, otwieranie nowego zestawu dokumentów rozliczeniowych 6 h
26. Instalacja i uruchomienie programu "Płatnik - Przekaz Elektroniczny" 2 h
27. Ustawienie parametrów pracy programu 4 h
28.Tworzenie wiadomości w programie, tworzenie pliku KEDU, wysyłanie oraz pobieranie potwierdzenia 5 h

Egazmin

Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Możliwośc płatności w ratach.
WYKŁADOWCY
CENA1900 zł ne zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.