facebook.gif, 2,6kB

Sekretariat - Obsługa menedżersko-administracyjna

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA150h
PROGRAMSzkolenie zawodowe w ramach Standarów Kwalifikacji Zawodowych

Cele ogólne:
Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:
- reprezentowania firmy oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku na rynku lokalnym,
- przygotowywania i prowadzenia różnego rodzaju spotkań i zebrań promocyjnych, reklamowych, pracowniczych i innych mających miejsce w firmie,
- przygotowywaniu różnego rodzaju materiałów promujących i reklamujących firmę,
- obsługi nowoczesnych technicznych urządzeń biurowych,
- wykorzystania i zastosowania w pracy menadżera technik internetowych oraz komunikacji za pomocą Internetu,
- wykonywania podstawowych czynności administracyjnych w firmie,
- organizowania i zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Oczekiwane rezultaty:
Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie pracy obsługa menadżersko-administracyjna na poziomie średnim, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
- kształtować pozytywny wizerunek firmy na lokalnym rynku,
- organizować spotkania promocyjne wraz z wszelkiego rodzaju materiałami z nimi związanymi,
- obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy,
- wykorzystywać Internet w pracy menadżera,
- prowadzić podstawowe rejestry i ewidencje w firmie, oraz gospodarkę gotówkową,
- planować, organizować i przeprowadzać rekrutację w firmie,
- opracowywać i stosować ocenę pracowniczą.
Opis obowiązkówSekretarka w zakresie obsługi menedżersko-administracyjnej musi sprostać wysokim wymaganiom, jakie warunkuje zmieniająca się sytuacja gospodarcza kraju; praca w zawodzie sekretarki ulega ciągłym modyfikacjom. Obecnie typowe obowiązki sekretarki takie jak: prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie interesantów, przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji czy maszynopisanie nie wystarczają, by w pełni sprostać oczekiwaniom pracodawcy. Obowiązkami sekretarki jest również: reprezentowanie firmy oraz kreowanie jej wizerunku poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, konferencji czy seminariów, oraz opracowywanie materiałów na te spotkania, prezentowanie firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów i urządzeń oraz Internetu; właściwa organizacja zarówno stanowiska pracy, jak i opracowywanie harmonogramu zadań wykonywanych przez siebie i szefa; dbanie o właściwy przebieg zatrudnienia, motywowanie i zapewnienie właściwego morale wśród pracowników; przygotowywanie dokumentów zgodnie przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu biurowego. Większość małych i średnich firm borykających się z problemami finansowymi wymaga od sekretarki umiejętności prowadzenia kasy zakładowej, co często staje się dodatkowym punktem w jej zakresie obowiązków.


1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku menadżera 7h
2. Funkcjonowanie w sytuacjach stresowych 8h
3. Prowadzenie spotkań i zebrań 6h
4. Przygotowanie prezentacji firmy 10h
5. Graficzna prezentacja danych 10h
6. Tworzenie materiałów reklamowych 15h
7. Wysyłanie i odbieranie faksów 8h
8. Kopiowanie dokumentów 8h
9. Oprawianie dokumentów 6h
10. Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej 6h
11. Przygotowanie elektronicznych wizytówek 8h
12. Tworzenie stron reklamowych w Internecie 10h
13. Prowadzenie rejestrów i ewidencji 10h
14. Tworzenie korespondencji seryjnej 6h
15. Prowadzenie kasy zakładowej 8h
16. Rekrutacja i dobór pracowników 8h
17. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych 8h
18. Ocena i motywowanie pracowników 6h

Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Istnieje możliwośc płatności w ratach.

WYKŁADOWCY
CENA1950 zł ne zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.