facebook.gif, 2,6kB

Wystąpienia publiczne.

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA8h
PROGRAMSzkolenie prowadzone na terenie całego kraju.


Cele szkolenia
Zapoznanie uczestników z zasadami autoprezentacji
Przekazanie wiedzy teoretycznej na temat przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych

1. Autoprezentacja – podstawowe zasady
Efekt pierwszego wrażenia – pierwszy ważny element autoprezentacji
Wywieranie wpływu i wrażenia na innych – podstawowe zasady i konsekwencje

2. Wystąpienia publiczne
Zasady wystąpienia przed publicznością
konstrukcja wypowiedzi – w tym techniki retoryczne
tempo mówienia, ton akcent, melodia głosu
postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, mimika, dystans, strój prezentera

Przygotowanie prezentacji
zdobywanie informacji
generacja pomysłów
planowanie prezentacji
przygotowanie wystąpienia
opracowanie materiałów i rekwizytów w tym zasady przygotowania slajdów w programie Power Point
WYKŁADOWCY
CENA