facebook.gif, 2,6kB

Kontrola budynków i innych obiektów administracji publicznej

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEluty
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30 lub 9.00-15.30
CZAS TRWANIA8h
PROGRAMSzkolenie dot. obowiązkowych okresowych kontroli budynków i innych obiektów administracji publicznej, prowadzenia książki obiektu budowlanego, przechowywanie dokumentacji z tym związanej, usuwanie uszkodzeń wynikających z kontroli okresowych budynków.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych (budynków i innych obiektów budowlanych niebędących budynkami), wykorzystywanych na działalność użyteczności publicznej np.: siedziby urzędów, szkoły, przedszkola, szkoły specjalne i inne placówki oświatowe, domy dziecka, zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, żłobki), domy pomocy społecznej, budynki socjalne, ośrodki kultury, siedziby sądów, organów ścigania i różnych inspekcji, budynki poczty.

Program

I. Część teoretyczna:
1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego
2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi
3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego
4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów
5. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
6. Protokół kontroli stanu technicznego obiektu
7. Podstawa prawna - prowadzenie książki obiektu budowlanego
8. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

II. Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego:

1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu
2. Dane identyfikacyjne obiektu
3. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu
4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
5. Plan sytuacyjny obiektu
6. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu
7. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
9. Dane dotyczące opracowania technicznego
10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie
11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej
12. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu
13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
----------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA400 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.