facebook.gif, 2,6kB

Rekrutacja wewnętrzna

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA8h
PROGRAMProgram szkolenia
Program – 8 godzin lekcyjnych
1. Rekrutacja wewnętrzna;
Poziom rozeznania w istniejącym potencjale pracowniczym.
Stosowanie procedur oceny kadr – (znajomość celów, aspiracji, motywów, którymi się kierują)

2. Ocena potencjału kadrowego.
Aspekt ekonomiczny – (szkolenie, adaptacja, orientacja w strukturze organizacji, standardach komunikacji, znajomość specyfiki i kultury firmy).
Promocja pracownika wewnątrz firmy.
Stymulowanie morale pracowników.

3. Rozmowa kwalifikacyjna.
 Rozmowa kwalifikacyjna jako sprawdzanie hipotezy – typologia metod i podejść, założenia profesjonalnej rozmowy.

 Kryteria doboru – cele rozmowy, pojęcie Czynników Sukcesu i jego zastosowanie, analiza informacji zawartej w dokumentach kandydatów.
 Pozyskiwanie informacji – sztuka nawiązywania kontaktu, słuchanie, zadawanie pytań.
 Weryfikowanie wiarygodności informacji – ocena spójności wypowiedzi i zachowań kandydata; sprawdzanie referencji.
 Postępowanie z trudnym kandydatem – metody pozyskiwania zaufania i kontrolowania przebiegu rozmowy.
 Interpretowanie zachowań i wypowiedzi rozmówców – znaczenie komunikatów niewerbalnych, ocena prezentacji kandydata, ocena dopasowania kandydata do oczekiwań i wymagań stanowiska pracy.

-------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


WYKŁADOWCY
CENA300 zł zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.