facebook.gif, 2,6kB

Zarządzanie Jakością ISO 9001:2001

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA16h
PROGRAMPROGRAM SZKOLENIA - forma szkolenia warsztatowa - dużo praktycznych zadań, symulacja audytu

Wprowadzenie w tematykę zarządzania jakością wg norm serii PN-EN ISO 9000.

System Zarządzania Jakością - interpretacja normy PN-EN ISO 9001:2009.

Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością (Księga Jakości, procedury). Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością.

Omówienie normy ISO 19011.

Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego.

Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).

Procedury dotyczące auditów wewnętrznych.

Opracowanie planu auditu.

Opracowanie listy pytań kontrolnych.

Praktyczne auditowanie w grupach.

 Rola i zadania pełnomocnika.

Techniki komunikowania się.

Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.

Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO 9001:2009.

Zebranie zamykające i raport z auditu - umiejętność przeprowadzenie zebrania.

Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.

----------------------------
Cena
Szczecin - 350 zl netto
Warszawa - 560 zł netto

----------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


WYKŁADOWCY
CENA350 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.