facebook.gif, 2,6kB


SPECJALISTA DS. PŁAC + indywidualna praktyka

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEstyczeń
DNI ZAJĘĆczwartki
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA44h
PROGRAMPŁACE - pełny zakres.
Systemy wynagradzania
Wynagrodzenia za pracę, godziny nadliczbowe i inne świadczenia.
Ustalenie podstawy do naliczania zasiłku chorobowego.
Sporządzanie listy płac.
Obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie rozliczania się z podatku dochodowego

ZUS
Zasiłek chorobowy
Świadczenie rehabilitacyjne
Zasiłek macierzyński
Wyjaśnienie podstawowych skrótów i pojęć.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Zasady wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.
Zasady wypełniania dokumentów rozliczeniowych.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i o dzieło.

Płatnik - praca na komputerze.

Istnieje możliwość odbycia indywidualnej praktyki;
koszt 1 godzina - 30 zł.

---------------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

WYKŁADOWCYWieloletni praktycy
CENA580 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.

  • przeprowadzanie spraw urzędowych
  • wypełnianie wniosków
  • pisanie listów urzędowych
  • sprawy związane z zameldowaniem, przesiedleniem, odszkodowaniem itd.
  • zakładanie i rejestracja firm
  • tłumaczenia
  • zwrot podatku