facebook.gif, 2,6kB

PRAWO KONSUMENCKIE - NOWE REGULACJE

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEluty
DNI ZAJĘĆDO UZGODNIENIA
GODZINY9.00 - 16.00
CZAS TRWANIA8 GODZ.
PROGRAMNowa ustawa o prawach konsumenta ( 13 czerwca 2014)– nowe obowiązki sprzedawców i zasady rozpatrywania reklamacji po wprowadzeniu dyrektywy unijnej 2011/83 z 25.10.2011 roku.

1.Wstęp
skrótowe omówienie początków nowoczesnego prawa konsumenckiego.

2."Rękojmia i gwarancja" jako dwa uprawnienia chroniące konsumentów
- różnice, informacje do jakich konsument ma prawo,
odpowiedzialność sprzedawcy (omówienie tematu, przykłady, odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja).

3. Pojęcie wady, rodzaje wad. Uprawnienia konsumenta - naprawa, wymiana towaru, żądanie obniżenia ceny, odstąpienie od umowy.

4. Postępowanie w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. (omówienie tematu, przykłady, odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja).

5. Postępowanie w przypadku przedawnienia, niedozwolonych postanowień umownych.

6.Oznaczanie towarów ceną w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz inne oznaczenia (omówienie tematu, odpowiedzi na pytania uczestników).

7 .Szczegółowe warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.

8. Instytucje i organizacje konsumenckie działające w Polsce: Inspekcja Handlowa, Federacja Konsumentów, Rzecznicy Konsumentów – zakres ich działania
(omówienie tematu, przykłady, odpowiedzi na pytania uczestników).

9. Podsumowanie, zebranie najważniejszych wiadomości niezbędnych przy obsłudze konsumenta/klienta.

Uwaga! Uruchomienie programu w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.
WYKŁADOWCYSPECJALIŚCI PRAWA
CENA190 ZŁ zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.