facebook.gif, 2,6kB

KOMUNIKACJA W KIEROWANIU FIRMĄ

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA16 godzin
PROGRAM Struktura procesu komunikacji społecznej
 Jak można zapobiegać nieporozumieniom w komunikacji?
 Zasady prowadzenia i uczestniczenia w dyskusji
 Struktury rozmowy kierowanej
 Jak wywoływać pozytywne nastawienie u odbiorcy?
 Wydawanie i egzekwowanie poleceń, precyzyjne przekazywanie informacji
 Umiejętność formułowania pytań, odmawianie i proszenia oraz przekazywania
 Manipulacja w kontaktach społecznych
 Krytykowanie, ocenianie, uzgadnianie
 Mowa ciała
 Panowanie nad emocjami
 Technika aktywnego słuchania
WYKŁADOWCY-
CENA- zł