facebook.gif, 2,6kB

BHP - szkolenia podstawowe i okresowe

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA
PROGRAMSzkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy organizujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maj 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).


Prowadzimy szkolenia w zakresie bhp dla:
*pracodawców (dyrektorów, prezesów, ich zastępców, właścicieli spółek, zakładów prywatnych),
*osób kierujących pracownikami (brygadzistów, mistrzów, kierowników wydziałów, działów, oddziałów),
*pracowników administracyjno-biurowych,
*pracowników na stanowiskach robotniczych,
technologów, organizatorów produkcji i innych
*pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy


Program szkoleń;
1.SZKOLENIA PODSTAWOWE;

#przeszkolenie ogólne – dot. zapoznania pracownika z podstawowymi zasadmi BHP oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy
#przeszkolenie stanowiskowe - dot. zapoznania pracownika z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ich uniknięcia, metodami bezpiecznego wykonywania pracy
#przeszkolenie podstawowe - dot. dostarczenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z zasadami BHP


2. SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenia aktualizują wiadomości i umiejętności z zakresu BHP nabyte w czasie szkolenia wstępnego.
Harmonogram szkoleń;
#pracownicy robotniczy (duże zagrożenie wypadkowe) - nie rzadziej niż 1 rok
#pracownicy robotniczy - nie rzadziej niż 3 lata
#pozostałe stanowiska - nie rzadziej niż 6 lat
WYKŁADOWCYWieloletni praktycy , inspektorzy BHP, Specjaliści prawa pracy.
CENADo uzgodni zł