facebook.gif, 2,6kB

ZUS - NOWE REGULACJE

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEluty
DNI ZAJĘĆsobota
GODZINY9.00 - 15.30
CZAS TRWANIA8 h
PROGRAMProgram:

Wyjaśnienie podstawowych skrótów i pojęć.
Zasiłek chorobowy
Świadczenia rehabilitacyjne
Zasiłek porodowy
Zasiłek macierzyński
Ćwiczenia

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Zasady wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.
Zasady wypełniania dokumentów rozliczeniowych.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i o dzieło.


Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCYSpecjaliści prawa pracy, pracownicy ZUS
CENA250 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.