facebook.gif, 2,6kB

ZARZĄDZANIE CZASEM

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA16h
PROGRAMCele szkolenia
Zapoznanie uczestników zasadami pracy ukierunkowanej na racjonalne wykorzystanie czasu
Zapoznanie z metodami planowania i organizacji czasu pracy Nauczenie określenia i wartościowania celów z uwzględnieniem twierdzeń psychologicznej teorii decyzji


1.Czas, jego znaczenie i wartość.
- Osobowość a stosunek do czasu.
- Brak czasu to brak umiejętności zorganizowania czasu.
- Przeszkody w efektywnym wykorzystaniu czasu – „pożeracze czasu”
- Rezerwy czasowe

2.Zasady efektywnego wykorzystania czasu pracy.
- Organizacja pracy własnej - planowanie, realizacja, kontrola.
- Ważność a pilność zadań, skuteczność a sprawność.
- Wyznaczanie celów i priorytetów – elementy psychologicznej teorii decyzji.
- Sprawność organizmu w ciągu doby – związek z planowaniem i realizacją zadań.

3.Reguły planowania czasu.
- Reguła 60/40.
- Analiza zadań, czynności i czasu trwania.
- Regularność.

4. Metody pracy z uwzględnieniem racjonalizacji czasu.
- Organizacja pracy własnej.
- Efektywne prowadzenie i uczestnictwo w spotkaniach.
- Efektywne rozmowy z klientami.
- Efektywne rozmowy telefoniczne.
- Diagramy, arkusze, notatniki elektroniczne, MS Outlook jako efektywne narzędzia wspomagające organizację czasu pracy.

Metody:
Zajęcia prowadzone są metodami interaktywnymi, przy dużym zaangażowaniu słuchaczy. Słuchacze w czasie zajęć utrwalają przekazaną wiedze poprzez ćwiczenia praktyczne.

WYKŁADOWCYPraktycy
CENA