facebook.gif, 2,6kB

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W CZASACH ZMIAN

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA16h
PROGRAM1.Zespół pracowniczy: charakterystyka zespołu pracowniczego, etapy rozwoju zespołu pracowniczego, mechanizmy grupowe, role grupowe.


2.Rozwijanie efektywności zespołu pracowniczego: bariery efektywności, stymulowanie efektywności pracy zespołowej w sytuacji zmian, wyznaczanie celów zespołowych i zintegrowanych  celów indywidualnych, dyscyplina w zespole.


3.Kierowanie zespołem pracowniczym: style kierowania zespołem pracowniczym, identyfikowanie przyczyn problemów w kierowaniu zespołem, techniki budowania integracji zespołu pracowniczego, motywacji w zespole.


4. Kierowanie zespołem w perspektywie zmiany:  przyczyny oporu pracowników wobec zmiany, fazy przystosowywania się do zmian, sposoby obniżania oporu wobec zmiany. Wykorzystywanie mechanizmów grupowych do redukcji lęku przed zmianą. Rozwijanie otwartości i przychylności do zmian

 
Program II
 
1.Komunikacja z pracownikami: kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, znaczenie stylów komunikowania się w efektywnym porozumiewaniu się, identyfikowanie i unikanie barier w komunikowaniu się.


2.Autorytet i władza kierownika: czynniki budujące autorytet, źródła i rodzaje władzy. Przywództwo i osobowość lidera.

3.Motywowanie i ocenianie pracowników:  istota motywacji, motywacja zewnętrzna a motywacja wewnętrzna, elementy motywowania, strategie motywowania, ocenianie motywujące. Rozwijanie
zaangażowania pracowników.


4.Zarządzanie konfliktami w zespole: diagnozowanie przyczyn konfliktów, rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów między pracownikami oraz pomiędzy podwładnymi a przełożonymi. Sposoby wykorzystywania konfliktów do twórczego rozwiązywania problemów i wprowadzania innowacji.


Program jest modyfikowany i dostosowany do potrzeb firmy.
WYKŁADOWCY
CENA