facebook.gif, 2,6kB

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W FIRMIE

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA16h
PROGRAMI. Komunikacja w firmie - wprowadzenie
Kanały i kierunki przepływu informacji
Bariery komunikacyjne
Istotne elementy komunikacji
Korzyści z dobrej komunikacji w firmie


II. Od czego zależy sukces komunikacji w firmie?
Dyskusja modelowana + praca w grupach. Identyfikacja obszarów rozwoju komunikacji w firmie, co należy poprawić?


III . Komunikacja interpersonalna
Komunikacja niewerbalna
Na co zwracać uwagę by zachęcać innych do kontaktu - Jak budować pozytywną komunikację?
Znaczenie mowy ciała w kontaktach i tworzeniu profesjonalnego wizerunku
Jak postawa, gesty, ton głosu wpływają na rezultat komunikacji?
Postawa ciała, gesty pomagające wzmocnić przekaz werbalny i zachęcające do kontaktu.
Podstawowa forma pracy: ćwiczenie umiejętności zwiększania osobistego potencjału i
wykorzystywania własnych atutów

IV. Zasady komunikacji werbalnej podczas rozmowy
Jak podczas rozmowy budować atmosferę nastawioną na współpracę?
Techniki pozwalające minimalizować błędy w komunikowaniu się
Zasady wykorzystania pytań
Sztuka aktywnego słuchania
Precyzyjne przekazywanie informacji
Udzielanie informacji zwrotnych
Podstawowa forma pracy: praktyczne ćwiczenie wybranych umiejętności w parach i małych grupach.


V. Komunikowanie się w konflikcie
Agresywność, uległość, manipulacja i asertywność
Ćwiczenie umiejętności komunikacji przydatnych w konflikcie
Radzenie sobie z krytyką
Wyrażanie niezadowolenia i stawianie granic
Asertywna odmowa i technika „Zdartej płyty”
Podstawowa forma pracy : Ćwiczenie typu „role play” - zastosowanie w praktyce algorytmu prowadzenia rozmowy o zmianach


VI. Efektywna komunikacja międzyludzka w naszej firmie
Sesja grupowa z wykorzystaniem diagramu „Rybie ości” – co możemy zrobić, żeby informacja miedzy nami przepływała szybciej i sprawniej? Identyfikacja czynników i działań w firmie
WYKŁADOWCY
CENA