facebook.gif, 2,6kB

WYWIERANIE WPŁYWU

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY
CZAS TRWANIA8 - 16
PROGRAMSzkolenie kierowane jest do ;
1. Kadry zarządzającej podstawowego, średniego i wyższego szczebli – w tym przypadku skupia się na tym w jaki sposób kierownicy mogą skutecznie zarządzać podwładnymi wykorzystując reguły i metody wywierania wpływu.
Na realnych przykładach wskazuje się, jakie zachowanie w jaki sposób jest odbierane, interpretowane przez pracownika i jakie są tego skutki w kontekście skutecznego realizowania zadań, motywacji do pracy, relacji międzyludzkich w zespole.
Omawiany jest także, w jaki sposób managerowie mogą wywierać wpływ na klientów zewnętrznych firmy.

2. Sprzedawców, przedstawicieli handlowych, agentów ubezpieczeniowych – w tym przypadku szkolenie koncentruje się na tym w jaki sposób sprzedawca poprzez swoje zachowania, sformułowania, sztuczki może spowodować określoną reakcję klienta. Pokazuje na przykładach na jakie zachowania jak reagują klienci i w jaki sposób można wykorzystać to dla realizacji skutecznej sprzedaży.Program
Podstawowe pojęcia i zasady
Ewolucyjne podstawy zachowań – dlaczego ludzie ulegają wpływom
Reguły wywierania wpływu
Werbalne metody wywierania wpływu
Zasady skutecznej perswazji - w tym wykorzystanie NLP
Niewerbalne metody wywierania wpływu
Jak skutecznie wywierać wpływ na podwładnych, przełożonych, klientów
Obrona przed wywieraniem wpływu
WYKŁADOWCYWieloletni szkoleniowiec, praktyk
CENA