facebook.gif, 2,6kB

AUDITOR WEWNĘTRZNY IS0 14001

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30 lub 9.00-15.30
CZAS TRWANIA13
PROGRAMSzkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem UPRAWNIEŃ Auditora Wewnętrznego. Obejmuje wykłady teoretyczne (w tym przegląd normy ISO 14001:1996) oraz warsztaty w zakresie planowania, realizowania oraz raportowania auditów wewnętrznych. Szkolenie obejmuje: zapoznanie z dokumentacją SZJ, podstawowymi zagadnieniami oraz pojęciami związanymi z auditowaniem SZJ. Celem szkolenia jest przygotowanie do przeprowadzania w praktyce auditów wewnętrznych.


1.Repetytorium z wymagań ISO 14001 (60 min)
2.Ćwiczenie w grupach: polityka środowiskowa, cele środowiskowe, znaczące aspekty środowiskowe (120 min)
3.Zapoznanie z normą (60 min)
4.Zasady prowadzenia auditów wewnętrznych (60 min)
5.Technika planowania, koordynacji i przygotowania auditów wewnętrznych Jak przygotować się do auditu? Technika przeprowadzania auditu. Główne fazy: planowanie, koordynacja i przygotowanie auditu/przegląd dokumentacji, audit "na miejscu". Dokumentowanie wyników auditu.
Ćwiczenie: planowanie auditu
wybranych
procesów, opracowanie listy pytań
kontrolnych (120 min)
6.Prezentacja - ćwiczenie z planowania (60 min)
7.Ćwiczenie: identyfikacja niezgodności, odnotowywanie niezgodności w powiązaniu z wymaganiami normy, prezentacja
8.Najczęściej występujące błędy (120 min)
9.Kwalifikacje auditorów (60 min)
10.Test egzaminacyjny (60 min)

Cena;
Szczecin 350 zł netto
Warszawa 480 zł netto
VAT 23%

---------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA350 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.