facebook.gif, 2,6kB

HACCP- podstawy, dokumentacja,wdrażanie

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30 lub 9.00-15.30
CZAS TRWANIA14h
PROGRAMCelem szkolenia jest dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej pracownikom przedsiębiorstwa, które produkuje żywność do samodzielnego podjęcia działań w zakresie opracowania i wdrażania systemu HACCP.
Dodatkowym celem szkolenia jest zapoznanie pracowników wytypowanych do Zespołu Dokumentującego z rolą i odpowiedzialnością pełnioną w trakcie procesu opracowywania, utrzymywania i doskonalenia skuteczności Systemu HACCP


MODUŁ I
1. Strategia bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej.
- Biała Księga a strategia zapewnienia bezpieczeństwa żywności w krajach UE.
- Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego.
- Pakiet higieniczny a ramowe prawo żywnościowe w UE.
2. Krajowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności.
3. Wdrażanie GMP i GHP w świetle nowych wymagań UE:
- definicje,
- przegląd rozwiązań na wybranych przykładach,
- opracowanie przykładowej dokumentacji,
- instrukcje sprzątania mycia i dezynfekcji - zajęcia warsztatowe,
- zakładowe plany higieny,
- kodeksy GHP/GMP.
4. Wdrażanie HACCP w świetle nowych wymagań UE.
- historia HACCP,
- definicja HACCP,
- zagrożenia biologiczne, fizyczne i chemiczne przy produkcji żywności,
- zasady planowania systemu HACCP,
- opisy produktów,
- schematy technologiczne - zajęcia warsztatowe.
5. Pytania i odpowiedzi.

MODUŁ II
1. Wdrażanie HACCP w świetle nowych wymagań UE:
- analiza zagrożeń i określenie CCP (warsztaty),
- zbiorczy arkusz parametrów krytycznych (warsztaty),
- procedury, instrukcje,
- monitorowanie, działania korygujące i weryfikacja systemu,
- dokumentacja w systemie HACCP,
- korzyści wynikające z wdrażania systemu HACCP.
2. Zintegrowany System ZJ ISO 9001:2000 plus System HACCP.
3. Pytania i odpowiedzi.


Cena;
Szczecin 350 zł netto
Warszawa 630 zł netto
VAT 23%

--------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.


Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCY
CENA450 zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.