facebook.gif, 2,6kB

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W PRAKTYCE + indywidualna praktyka

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEczerwiec
DNI ZAJĘĆsobota
GODZINY9.00 - 15.30
CZAS TRWANIA40h
PROGRAMModuł I.
- Podstawa prawna prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych w roku podatkowym 2014
- Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Podatkowa księga przychodów i rozchodów a podatek VAT


Moduł II
- Rzetelność i niewadliwość podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Dodatkowe ewidencje, jakie należy prowadzić razem z podatkową księgą przychodów i rozchodów
- Dowody księgowe
- Umowy i inne dokumenty niezbędne w prowadzeniu podatkowej księgi


Moduł III
1.Księgowanie przychodów – ćwiczenia
- księgowanie w pkpr przychodów ze sprzedaży towarów i usług
- księgowanie przychodów pozostałych

2.Księgowanie kosztów uzyskania przychodów
- księgowanie kosztów zakupu towarów handlowych i materiałów
- księgowanie kosztów ubocznych zakupu
- księgowanie kosztów reprezentacji i reklamy
- księgowanie wynagrodzeń
- księgowanie pozostałych wydatków


Moduł IV
1. Zakończenie podatkowej księgi przychód i rozchodów
- miesięczne
- na koniec roku podatkowego
2. Podsumowanie; wzór księgi, najczęściej popełniane błędy, omówienie.

Istnieje możliwość odbycia indywidualnej praktyki;
koszt 1 godzina - 30 zł


Cena;
Szczecin 650 zł netto
Warszawa 850 zł netto
VAT 23%

--------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCYWieloletni praktycy
CENA650 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.