facebook.gif, 2,6kB

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC + indywidualna praktyka

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆwtorek - czwartek
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA72 GODZ.
PROGRAMNajnowsze zmiany w prawie pracy i przepisach ZUS

I moduł - Kadry
Ogólne informacje o zadaniach i organizacji komórki kadrowej.
Funkcje i metody pracy służby pracowniczej o raz komórki kadrowej.
Kodeks pracy i przepisy wykonawcze jako podstawa pracy kadrowej.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
Wynagrodzenia – zarys ogólny.
Urlopy.
Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
Kary porządkowe
Odpowiedzialność materialna pracowników.

Teczka akt osobowych pracownika – prowadzenie dokumentacji i archiwizowanie akt.
Ćwiczenia w wypełnianiu druków używanych w kadrach.
Indywidualne i grupowe zwolnienia z pracy oraz świadczenia przysługujące z tego tytułu.
Czas pracy i jego ewidencja.
Ochrona danych osobowych.
Ćwiczenia.


II moduł - Płace
Systemy wynagradzania.
Wynagrodzenia za pracę, godziny nadliczbowe i inne świadczenia.
Ustalenie podstawy do naliczania zasiłku chorobowego.
Sporządzanie listy płac.
Obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie rozliczania się z podatku dochodowego
Ćwiczenia - praca na komputerze "Płatnik"

III moduł
Zasiłek chorobowy
Świadczenie rehabilitacyjne
Zasiłek macierzyński
Ćwiczenia.

IV moduł - ZUS
Wyjaśnienie podstawowych skrótów i pojęć.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Zasady wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.
Zasady wypełniania dokumentów rozliczeniowych.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i o dzieło.

Istnieje możliwość odbycia indywidualnej praktyki;
koszt 1 godzina - 30 zł.


--------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.


Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCYSPECJALIŚCI PRAWA PRACY, WIELOLETNI PRAKTYCY POSIADAJĄCY DOŚWIADCZENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ KADROWĄ
CENA990 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.