facebook.gif, 2,6kB

WARSZTATY ANTYSTRESOWE

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY
CZAS TRWANIA16 - 32h
PROGRAMModuł 1


1 Stres i lęki wg. współczesnej psychologii i ojca Anzelma
a) źródła stresu
b) osobista duchowość w obchodzeniu się ze stresem i lękami

2. Indywidualne odnajdywanie wewnętrznego pokoju
a) Osobisty wybór metody i kryteria
- czy jest najlepsza w naszym obecnym stanie psy­chicznym?
- czy warto stosować metody eklektyczne
- konsekwencja
- nasza osobista tradycja i historia życia a wybór metody.

b) Najsłynniejsze drogi medytacji wśród mnichów.
- ulubiona medytacja ojca Anselma
- lectio divina
- medytacja ignacjańska
- medytacja karmelitańska

3.Drogi do pokoju prowadzone przez ciało

a) wewnętrzna zdolność do rozpoznawania sygnałów ciała i umysłu
b) rozpoznawanie znaczenia sygnałów z ciała
c) odpowiednie wyrażanie emocji
d) trening autogenny
e) wyrażanie pokoju gestami
f) trening oddechowy
g) trening relaksacyjny
4. Rozmowy z własnym niepokojem
a) o czym daje nam znać nasz niepokój i stres
b) jak reagować na te informacje

5. Największy wróg pokoju
6. Porządkujące rytuały
a) Rozpoczynanie dnia dobrym rytuałem
b) Prawidłowe rytuały w pracy
c) Rytuały przy końcu pracy.

7. Rozpoznawanie przyczyn niepokoju, stresu i lęków.
8. Radzenie sobie z bezsennością wynikającą ze stresu
9. Czy warto walczyć z niepokojem bezpośred­nio?
10. Ostrożność
11.Post i milczenie – wpływ na zestresowane ciało
12.Uproszczenie życia
13. Nasza osobista duchowość jako źródło pokoju
14.Boski pokój .
15. Pokój jako przerwa
16. Nasza najgłębsza potrzeba

Moduł 2
1. Prawdziwa odwaga i jej nabywanie wg. ojca Anzelma
2. Osobista analiza odwagi uczestników
3. Wzrastanie do odwagi
4. Rozdanie zadań domowych „wcielanie w życie poznanej wiedzy” na następny tydzień
5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
6. Utworzenie listy uczestników chętnych do rozmów indywidualnych z prowadzącym
7. Rozmowy indywidualne z chętnymi.


Dzień 2

Moduł 3

1 Podsumowanie wiedzy z przed tygodnia
2. Podsumowanie zadań domowych
3. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczących wcielania w życie poznanej wiedzy

1. Skąd przychodzą lęki ?
2 . Jak do nas dochodzą?
3. Unieszkodliwienie stresu w pracy
4. Unieszkodliwienie stresu w życiu osobistym
3. Terapia lęków Jezusa wg. ojca Anzelma:

a) lęk przed nowym
b) lęk który paraliżuje
c) lęk przed kompromitacją
d) lęk przed nieznanym, które jest w nas
e) lęk przed zranieniem
f) lęk przed osamotnieniem
g) lęk o nasze relacje
h) lęk o siebie
i) lęk przed utratą gruntu pod nogami
j) lęk przed Bogiem
k) lęk przed tym, że nie sprostamy wymaganiom
l) lęk przed przyszłością
ł) lęk przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa
m) przezwyciężenie lęku poprzez modlitwę
n) odkupienie jako uwolnienie od lęku
o) lęk na świecie
p) w miłości nie ma lęku
r) bojaźń Boga – początek mądrości


Moduł. 4

1. Wiara w siebie a stres
2. Rozwijanie poczucia własnej wartości
3. Budowanie dobrego poczucia własnej wartości
4. Pierwotne zaufanie
5. Nasze wnętrze
6. Akceptacja słabości
8. Duchowa moc
9 Akceptacja samego siebie
10. Bycie sobą
11. Droga przez ciało
12 Droga wiary
13 Obchodzenie się z władzą i mocą
14.Uwolnienie się spod władzy świata
15. Siła modlitwy
16. Siła miłości.
17. Rozdanie zadań domowych „wcielanie w życie poznanej wiedzy” na następny tydzień
18. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
19. Utworzenie listy uczestników chętnych do rozmów indywidualnych z prowadzącym
20. Rozmowy indywidualne z chętnymi.

Dzień 3

Powtórzenie z 2 dni

Moduł 5

Stres i poranienia

1. Czy nikt nie może być zraniony, jeśli sam siebie nie zrani?
2. Uwolnienie od starych wzorców życiowych
3. Żyć rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie
4. Roztropność a stres
5. Sprawiedliwość a stres
6. Czego najbardziej się biomy?
7. Ustalanie granic i asertywność
8.Granice zapobiegają kłótniom i niepokojom – bliskość a dystans
9. Naruszenie granic a niepokój
10 Ustalanie jasnych reguł w relacjach z innymi
11. Zdystansowanie się i agresja w obliczu stresu
12 Nienaruszalność własnych granic.
13. Co robić wobec presji
14 . W obliczu wyzwań.
15. Rozdanie zadań domowych „wcielanie w życie poznanej wiedzy” na następny tydzień
16. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
17. Utworzenie listy uczestników chętnych do rozmów indywidualnych z prowadzącym
18. Rozmowy indywidualne z chętnymi.


Dzień 4

I. Powtórzenie z 3 dni

Moduł 6. Zamknięcie dróg niepotrzebnych niepokojom

1. Mętne źródła
a. Negatywne emocje
b. Destrukcyjne wzorce życiowe
c. Religijna przykrywka

2. Czyste źródła
a. Nawiązanie do dzieciństwa
b. Zagrożenia w życiu duchowym
c. Drogi ku własnym zasobom energii,
Wyobraźnia
Wspomnienie
Aktywna wyobraźnia
Jak rodzi się zdrowie
Wewnętrzne dziecko

3. Źródło Ducha
a) Uzdrawiające impulsy
b Owoce Ducha
c) Cnoty i wartości
4. Sens i kierunek

4. Droga duchowa
5. Słowa pełne mocy
6. Medytacja i modlitwa.
7. Moc rytuałów
8. Okresy ciszy i spokoju
9. Doświadczenie natury
10. Obrazy biblijne
11. Źródła, z których czerpiemy
12. Poszukaj swoich własnych źródeł
13. Ostateczna droga do pokoju
14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
15. Utworzenie listy uczestników chętnych do rozmów indywidualnych z prowadzącym
16. Rozmowy indywidualne z chętnymi.
WYKŁADOWCYWieloletni trener i socjolog
CENA